"suspects" po polsku

EN

"suspects" - polskie tłumaczenie

EN

suspects {liczba mnoga}

volume_up
suspects
This applies to all countries from which suspects hail.
Odnosi się to do wszystkich krajów, z których pochodzą podejrzani.
The reason for this is not that I am against extradition, against suspects being handed over from one country to another.
I to nie dlatego, że jestem przeciwko ekstradycji, przeciwko temu, aby podejrzani byli przekazywani z jednego kraju do drugiego.

Przykłady użycia - "suspects" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Chętnie weźmie udział w burzy mózgów, podsunie podejrzanych, dostarczy szczegółów.
EnglishI should like to give as an example the creation of the lists of terror suspects.
Jako przykład chciałabym podać tworzenie listy podejrzanych o terroryzm.
EnglishSuspects and defendants have rights both as people and as parties to proceedings.
Podejrzanym i oskarżonym przysługują prawa zarówno jako osobom, jak i jako stronom postępowania.
EnglishIf your doctor suspects or confirms that you have these antibodies in your blood you must not be
Jeśli lekarz podejrzewa lub potwierdził obecność tych przeciwciał we krwi, nie można
EnglishHowever, the strategic agreement does not allow the exchange of personal information on suspects.
Porozumienie strategiczne nie umożliwia jednak wymiany informacji o osobach podejrzanych.
EnglishClearly, this Parliament has chosen to prioritise the rights of suspects over the defence of the nations.
Wyraźnie widać, że Parlament przedkłada prawa podejrzanych nad obronę państw.
EnglishJustice delayed is justice denied, not only for suspects but also for victims.
Spóźniona sprawiedliwość to żadna sprawiedliwość, nie tylko dla podejrzanych, ale i dla osób pokrzywdzonych.
EnglishThis applies to all countries from which suspects hail.
Odnosi się to do wszystkich krajów, z których pochodzą podejrzani.
EnglishThere are currently 75 suspects being held in Kenyan jails.
Obecnie w kenijskich więzieniach przebywa 75 podejrzanych.
EnglishSo the first ones are if you want the usual suspects, hire teachers, school meals, school uniforms, scholarships.
Najpierw rzeczy oczywiste: zatrudnienie nauczycieli, szkolne posiłki, mundurki i stypendia.
EnglishIf the patient suspects an interruption to insulin flow the patient should notify the health care professional. a in
personel medyczny i nale y rozwa y zmniejszenie dawki lub zaprzestanie podawania insuliny. zy
EnglishThat applies equally to suspects and victims.
Dotyczy to zarówno podejrzanych, jak i poszkodowanych.
EnglishWe have all been turned into prima facie suspects.
EnglishOn top of that, the last two ICTY suspects, Goran Hadžić and Ratko Mladić, have still not been arrested.
Ponadto nie aresztowano jeszcze dwóch ostatnich podejrzanych poszukiwanych przez MTKJ: Gorana Hadžicia i Ratko Mladicia.
EnglishSit down and make a list of possible suspects.
Siądź i zrób listę potencjalnych podejrzanych.
EnglishThe United States must prosecute suspects, where sound evidence exists and in accordance with the rule of law.
Stany Zjednoczone muszą wnieść oskarżenie przeciwko podejrzanym zgodnie z zasadą prawa, tam gdzie istnieją mocne dowody.
EnglishRight now, the two identified suspects Kosheib and Haroun are still beyond the reach of justice.
W tej chwili dwóch podejrzanych o przestępstwa mężczyzn o nazwiskach Kosheib i Haroun pozostaje nadal poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości.
EnglishGetting my female suspects just about off their rooms... was as easy as giving away free hair-care products to girls.
Miałem dziwne podejrzenia przechodząc obok ich pokojów... było tak łatwe jak danie dziewczynie produktów do pielęgnacji włosów.
EnglishThe reason for this is not that I am against extradition, against suspects being handed over from one country to another.
I to nie dlatego, że jestem przeciwko ekstradycji, przeciwko temu, aby podejrzani byli przekazywani z jednego kraju do drugiego.
EnglishFinally, the appropriate procedures should be used so that such people are no longer stigmatised as suspects or as dangerous.
Rzecz ostatnia: z tych ludzi musi zostać zdjęte za pomocą odpowiednich procedur napiętnowanie, że są podejrzani, albo niebezpieczni.

Synonimy (angielski) dla "suspect":

suspect