EN

surprisingly {przysłówek}

volume_up
surprisingly (też: bafflingly)
The latest survey makes surprisingly encouraging reading.
Ostatnie badanie zaskakująco dodaje otuchy.
To zaskakująco proste.
Here, too, the Swedish Presidency surprisingly achieved very good results during its term, together with the Commission.
I w tym przypadku prezydencja szwedzka osiągnęła w okresie swojego działania we współpracy z Komisją zaskakująco dobre rezultaty.
But surprisingly that didn’t play a big role.
Niespodziewanie okazało się, że nie ma to dla nich znaczenia.
And surprisingly, it became a cult film.
Niespodziewanie film stał się kultowy.
New research at the University of Lapland shows that, surprisingly, the EU already has a lot of power in the Arctic region.
Nowe badania przeprowadzone na Uniwersytecie Laponii dowodzą, że niespodziewanie UE już posiada ogromne wpływy w regionie arktycznym.
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Kiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
They're surprisingly good at this with very little training.
Są w tym zadziwiająco dobre już po krótkim treningu.
Well, surprisingly enough, it's good in many ways.
Zadziwiająco wiele dobrego. ~~~ I to na wiele sposobów.

Przykłady użycia - "surprisingly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd, very surprisingly, over half of them had, actually, something to do with design.
Ku mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
EnglishAnd I'd commit to doing it later, and not surprisingly, later never came.
Odkładałem to na później, a później, jak się domyślacie, nigdy nie nadeszło.
EnglishThe system suddenly, very surprisingly, loses 30 to 40 percent of its summer ice cover.
Że system nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, utraci 30 do 40 procent letniej pokrywy lodowej.
EnglishNow not surprisingly, that influenced some people to think we were onto something.
Nie było zaskoczeniem, że ludzie zaczęli się nami interesować.
EnglishOne has one that actually walks with a surprisingly human-like gait, that's built out of molecules.
Jest np. taki, który, choć zbudowany z molekuł, porusza się zupełnie jak człowiek.
EnglishBy contrast, the European Union remained surprisingly passive during the attack on sovereign Georgia.
Unia Europejska podczas ataku na suwerenną Gruzję pokazała zadziwiającą bierność.
EnglishAs a result, not surprisingly, the majority of Parliament rejected our proposals, which:
W rezultacie, co nie jest zaskoczeniem, większość w Parlamencie odrzuciła nasze wnioski, które:
EnglishThere have been surprisingly few innovations, until digital mammography was approved in 2000.
Było zdumiewająco niewiele innowacji przed zatwierdzeniem mammografii cyfrowej w roku 2000.
EnglishAnd, not surprisingly, they tell you that all this was done by Marduk.
Co nie jest zaskakujące, mówią nam, że wszystko to uczynił Marduk.
EnglishWhen the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Kiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
EnglishAs you can see, it has got a mixed reaction - not surprisingly.
Jak Państwo widzą, spotkało się to z mieszanymi reakcjami - co nie jest znowu takie dziwne.
EnglishSo not surprisingly, there's a lot of effort that's been done to look at alternative cooking fuels.
Dlatego nie dziwi, że tak dużo wysiłku poświęcono, aby znaleźć alternatywne rodzaje opału.
EnglishUnfortunately, but not surprisingly, the UK Government did not raise this issue at the summit.
Niestety, ale nie jest to zaskakujące, rząd brytyjski nie podniósł tej kwestii podczas szczytu.
EnglishNot surprisingly, this destruction also endangers bonobo survival.
Pochłonął on prawie tyle żywotów co Pierwsza Wojna Światowa.
EnglishSurprisingly, it was Chekhov, the patent supplier of middle-class theatre of empathy, who proved the salvation.
Ratunek przyniósł dopiero Czechow, ten specjalista od recept na mieszczański teatr empatii.
EnglishNot surprisingly, newcomers then see little with which to identify.
Jak można było się spodziewać, nowi przybysze dostrzegają niewiele aspektów, z którymi pragną się utożsamiać.
EnglishPeople ask the wrong question, and surprisingly enough, they get the wrong answer, for that reason, if not for others.
Ludzie zadają złe pytania i otrzymują złe odpowiedzi głównie z tego powodu.
EnglishThey're surprisingly good at this with very little training.
Są w tym zadziwiająco dobre już po krótkim treningu.
EnglishSurprisingly enough, it is always market day somewhere.
To zadziwiające, ale zawsze gdzieś jest dzień targowy.
EnglishWell, surprisingly enough, amazingly enough, the anatomists had a very poor idea of the structure of the lung until very recently.
Zdumiewające, że do niedawna anatomowie nie mieli pojęcia o strukturze płuca.

Synonimy (angielski) dla "surprisingly":

surprisingly
surprise