EN

surprises {liczba mnoga}

volume_up
surprises
In the future such surprises will not be possible.
W przyszłości takie niespodzianki nie będą możliwe.
. ~~~ And almost all the surprises are going to be bad ones.
Będziemy nieustannie zaskakiwani i prawie zawsze będą to nieprzyjemne niespodzianki.
Lubicie niespodzianki, które się wam podobają.

Przykłady użycia - "surprises" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, nothing in this House surprises me any more.
(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Nic już w tej Izbie mnie nie zdziwi.
English. ~~~ And almost all the surprises are going to be bad ones.
Będziemy nieustannie zaskakiwani i prawie zawsze będą to nieprzyjemne niespodzianki.
EnglishThere's still 97 percent, and either that 97 percent is empty or just full of surprises.
Przed nami ciągle 97 procent - albo puste, albo pełne niespodzianek.
EnglishThis is what surprises us: that the Council and all the governments are applying it to themselves.
To właśnie nas dziwi: że Rada i władze wszystkich krajów stosują te zasady wobec siebie.
EnglishI should say, on this point, that the surprises for this Parliament are just getting bigger.
W tej kwestii chciałabym dodać, że Parlamentowi Europejskiemu zdecydowanie przybywa niespodzianek.
EnglishThat surprises and annoys us, and it must call us into action.
To nas zaskakuje i drażni, ale powinno skłonić do działania.
EnglishSo, in a year's worth of learning we found a bunch of surprises.
W ciągu roku nauki, napotkaliśmy na wiele niespodzianek.
EnglishIf you read the draft amendments to this report, you will find no surprises.
Jeżeli wczytacie się państwo w projekty poprawek do tego sprawozdania, nie znajdziecie państwo żadnych niespodzianek.
EnglishLife is full of surprises.
Zobaczymy jednak, jak się sprawy potoczą, życie jest pełne niespodzianek.
EnglishI'm often asked, what surprises you about the book?
Często jestem pytany co zaskakuje mnie w tej książce?
EnglishIn the future such surprises will not be possible.
W przyszłości takie niespodzianki nie będą możliwe.
EnglishThen we had one of those little surprises in science.
EnglishHowever, this will not end the crisis or protect us from further surprises as events continue to unfold.
Jednakże ani nie rozwiąże to kryzysu, ani nie ochroni nas przed dalszymi niespodziankami w dalszym rozwoju wydarzeń
EnglishThere are no DVAs, since no exceptions and no surprises.
EnglishFinally, there were no major changes to the original draft and no surprises on the amendments adopted.
Nie doszło wreszcie do poważniejszych zmian pierwotnego projektu, nie było też niespodzianek co do przyjętych poprawek.
EnglishMore specifically, the increase in vulnerable groups surprises us, given the investment in these regions.
Mówiąc dokładniej, zaskakujący jest dla nas wzrost grup najbardziej narażonych wobec tak dużych inwestycji w te regiony.
EnglishThey want to peer under the surface at the big everything... but this can be a very painful process full of surprises.
Chcą patrzeć pod powierzchnię i widzieć wszystko...... ale to jest bardzo bolesny proces pełen niespodzianek.
EnglishWe also had some surprises. ~~~ Let's take a look.
EnglishFurther surprises can never be ruled out.

Synonimy (angielski) dla "surprise":

surprise