EN

surprise {rzeczownik}

volume_up
It would be no surprise, therefore, that I broadly support information exchange.
Nie będzie zatem niespodzianką, że gorąco wspieram wymianę informacji.
Nie jest to niespodzianką; tego należało się spodziewać.
Nor is this any surprise, as we have just heard.
Nie jest też niespodzianką, jak właśnie usłyszeliśmy.
Było to dla nas ogromne zaskoczenie.
People here have expressed surprise at the percentage figures the European Union has proposed in the Bali agreement.
Wyrażano tu zaskoczenie danymi procentowymi, które w porozumieniu z Bali zaproponowała Unia Europejska.
Na koniec chciałbym wyrazić swoje zaskoczenie.
I also wish to express my great surprise to Mr Jarzembowski.
Chciałbym także wyrazić panu Jarzembowskiemu moje wielkie zdziwienie.
Widzicie jak zdziwienie wypełnia się nadzieją.
I therefore just want to express my surprise and request that for the next time, we all know what we have to do to be able to speak.
Dlatego pragnę wyrazić swoje zdziwienie i prośbę na przyszłość, byśmy wszyscy wiedzieli, co mamy zrobić, by uzyskać głos.

Przykłady użycia - "surprise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo our surprise, one of the first people who called was the Andy Warhol Museum.
Ku mojemu zaskoczeniu jako pierwsi zadzwonili ludzie z Andy Warhol Museum.
EnglishIt would be no surprise, therefore, that I broadly support information exchange.
Nie będzie zatem niespodzianką, że gorąco wspieram wymianę informacji.
EnglishI admit that the result of the repeat Irish referendum was no surprise to me.
Przyznaję, że rezultat powtórzonego referendum w Irlandii nie był dla mnie niespodzianką.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nic dziwnego, że wszyscy wyborcy, których to dotknęło, są mocno wzburzeni.
EnglishThis would not surprise me, because we cannot achieve a change in this way.
Nie zdziwiłoby mnie to, ponieważ w ten sposób zmian się dokonać nie da.
EnglishPerhaps it is not such a surprise, coming from the Verts/ALE Group.
Może nie jest to aż tak zaskakujące, zważywszy, że pochodzi od grupy Verts/ALE.
EnglishSo it's no surprise, guys, that 62 percent of Bulgarians are not optimistic about the future.
Więc to nic dziwnego, że 62 % Bułgarów nie myśli optymistycznie o przyszłości.
EnglishThe locations of these enlightened districts, I think, will fail to surprise you.
Oto położenie tych oświeconych stanów, myślę że was nie zaskoczę.
EnglishHowever, you will allow me to express my surprise at Mr Pirker's speech, in particular.
Nie kryję też zaskoczenia, zwłaszcza wystąpieniem pana posła Pirkera.
EnglishSometimes, there is human error and sometimes nature springs a surprise.
Czasami dochodzi do błędów ludzkich, a czasami przyroda płata psikusa.
EnglishThe power of attention is probably going to come as no surprise to the parents in the room.
Potęga uwagi prawdopodobnie nie będzie zaskoczeniem dla rodziców na sali.
EnglishIt's a surprise that it has humanity, but also man-made, future, alien associations.
A jednak jest ludzki element, ludzkie dzieło, przyszłość, obcość.
EnglishAnd so I want to show you one other thing that may catch you a little bit by surprise.
Chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, która może Was trochę zaskoczyć.
EnglishIt should not come as a surprise, therefore, that the turnover of staff in the sector is very high.
Toteż nikogo nie dziwi, że rotacja personelu jest w tym sektorze bardzo duża.
EnglishThe strong link between the insurgency and the drug economy hardly comes as a surprise.
Mocne powiązanie pomiędzy powstaniem a gospodarką narkotykową nie wydaje się być niespodzianką.
EnglishNuclear disasters always come as a surprise, and always have international and global consequences.
Katastrofy nuklearne zaskakują i mają zawsze międzynarodowe i globalne konsekwencje.
EnglishRussia's reaction is no surprise, but what will the European Union do?
Reakcja Rosji nie jest zaskoczeniem, ale co zrobi Unia Europejska?
EnglishI think, however, that this instability can be explained by the surprise which the crisis caused.
Myślę jednak, że tę niestabilność można wytłumaczyć zaskoczeniem, jakie wywołał kryzys.
EnglishIt will come as no surprise that I totally agree with that.
Nie będzie więc zaskoczeniem stwierdzenie, że całkowicie się z tym zgadzam.
EnglishThere is no determination, no ambition, but, unfortunately, that does not surprise me any more.
Brak jest determinacji, ambicji, ale mnie już to niestety nie dziwi.

"surprise guest" - polskie tłumaczenie

surprise guest
Polish
  • gość niespodzianka
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "surprise":

surprise