"surgical treatment" po polsku

EN

"surgical treatment" - polskie tłumaczenie

EN

surgical treatment {rzeczownik}

volume_up
surgical treatment
If bleeding occurs, surgical treatment or treatment with blood transfusions may be required.
W przypadku wystąpienia krwawienia konieczne może być leczenie chirurgiczne lub przetoczenia krwi.

Przykłady użycia - "surgical treatment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf bleeding occurs, surgical treatment or treatment with blood transfusions may be required.
W przypadku wystąpienia krwawienia konieczne może być leczenie chirurgiczne lub przetoczenia krwi.
EnglishImiquimod cream therapy is not recommended until the skin has healed after any previous drug or surgical treatment.
Nie zaleca się stosowania imikwimodu w kremie dopóty, dopóki skóra nie wygoi się po uprzednio stosowanych lekach lub po zabiegu chirurgicznym.
EnglishFailure to respond to treatment for Crohn's disease may indicate the presence of a fixed fibrotic stricture that may require surgical treatment.
W przypadku choroby Crohna brak odpowiedzi na leczenie może wskazywać na obecność ustalonego zwężenia jelita, która może wymagać leczenia chirurgicznego.
EnglishFailure to respond to treatment for Crohn's disease may indicate the presence of fixed fibrotic stricture that may require surgical treatment.
Brak odpowiedzi na leczenie choroby Leśniowskiego- Crohna może wskazywać na obecność trwałego, zwłókniałego zwężenia, które może wymagać leczenia chirurgicznego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "surgical treatment"

surgical rzeczownik
treatment rzeczownik
water treatment rzeczownik
preventive treatment rzeczownik
surgical intervention rzeczownik
Polish
facial treatment rzeczownik
to undergo treatment czasownik
root canal treatment rzeczownik
equal treatment rzeczownik
private medical treatment rzeczownik
addiction treatment rzeczownik
method of treatment rzeczownik
mud treatment rzeczownik
Polish
non-drug treatment rzeczownik
permanent hair treatment rzeczownik
Polish
radio frequency treatment rzeczownik
rejuvenating treatment rzeczownik