"surgical intervention" po polsku

EN

"surgical intervention" - polskie tłumaczenie

EN

surgical intervention {rzeczownik}

volume_up
surgical intervention (też: operation)

Przykłady użycia - "surgical intervention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthere is an immediate need for surgical intervention (which has to be diagnosed by your doctor).
tego powodu natychmiastowej interwencji chirurgicznej (stan zdiagnozowany przez lekarza)
EnglishNone of the patients required surgical intervention.
Interwencja chirurgiczna nie była konieczna u żadnego z pacjentów.
EnglishAdditional surgical intervention may be required.
Może być konieczna dodatkowa interwencja chirurgiczna.
EnglishRequiring surgical intervention
EnglishFewer EVISTA treated women than placebo treated women required surgical intervention for uterine prolapse.
Mniej kobiet stosujących preparat EVISTA w porównaniu z grupą, u której stosowano placebo, wymagało interwencji chirurgicznej związanej z wypadaniem macicy.
EnglishFewer OPTRUMA treated women than placebo treated women required surgical intervention for uterine prolapse.
Mniej kobiet stosuj cych preparat OPTRUMA w porównaniu z grup, u której stosowano placebo, wymagało interwencji chirurgicznej zwi zanej z wypadaniem macicy.
EnglishThat is to say, why insure yourself or pay for any episode of ill health, for surgical intervention, if there is no hospital, if there is no doctor, if there is no medication?
Inaczej mówiąc, po co się ubezpieczać lub płacić na wypadek zachorowania lub interwencji chirurgicznej, skoro nie ma szpitali, lekarzy ani leków?
EnglishInjection site reactions including pain, inflammation and very rare cases of abscess or cellulitis that may require surgical intervention have been reported.
Zgłoszono występowanie odczynów w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból, zapalenie oraz bardzo rzadko ropień lub zapalenie tkanki łącznej, które mogą wymagać interwencji chirurgicznej.
EnglishThe majority of severe rashes occurred within the first 6 weeks of treatment and some required hospitalisation, with one patient requiring surgical intervention (see section 4.4).
Większość ciężkich wysypek pojawiło się w pierwszych 6 tygodniach leczenia i kilku pacjentów wymagało hospitalizacji, a jeden interwencji chirurgicznej (patrz punkt 4. 4).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "surgical intervention"

surgical rzeczownik
intervention rzeczownik
intervention przymiotnik
surgical tubing rzeczownik
surgical treatment rzeczownik