EN

surgeon {rzeczownik}

volume_up
surgeon (też: sawbones)
A surgeon in New York can be helping a surgeon in Amsterdam, for example.
Chirurg w Nowym Jorku może na przykład pomagać chirurgowi w Amsterdamie.
The surgeon is sitting at a console, and controlling the robot with these controllers.
Chirurg siedzi przy konsoli i kontroluje robota tymi dźwigniami.
This makes it easier for the surgeon to do the operation.
Dzięki temu chirurg może łatwiej przeprowadzić operację.

Przykłady użycia - "surgeon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishThis medicinal product should be used by an appropriately qualified surgeon.
Produkt leczniczy powinien być podawany przez odpowiednio wyszkolonego chirurga.
EnglishAlways administer Yarvitan exactly as your veterinary surgeon has instructed you.
Lek Yarvitan należy zawsze podawać zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeżeli zauważysz inne działania uboczne, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
EnglishI'm a surgeon, and we surgeons have always had this special relationship with light.
Jestem chirurgiem, a my chirurdzy od zawsze mieliśmy szczególną relację ze światłem.
EnglishAsk your veterinary surgeon how do dispose of medicines no longer required.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
EnglishAsk your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
EnglishYour veterinary surgeon will advise you on the type of food your dog will need.
Lekarz weterynarii udzieli informacji odnośnie rodzaju karmy, którą należy podawać psu.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishThat's what the surgeon is saying in the operating room when the patient's on the table.
To właśnie chirurg mówi na sali operacyjnej, kiedy pacjent jest na stole.
EnglishA surgeon in New York can be helping a surgeon in Amsterdam, for example.
Chirurg w Nowym Jorku może na przykład pomagać chirurgowi w Amsterdamie.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
W przypadku zaobserwowania innych efektów ubocznych, poinformuj swojego lekarza weterynarii.
EnglishThis helps the surgeon to remove the tumour more completely while sparing healthy tissue.
Pomaga to chirurgowi w doszczętnym usunięciu guza jednocześnie oszczędzając zdrową tkankę.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek inne efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishMuscle relaxants make it easier for the surgeon to do the operation.
Leki zwiotczające mięśnie ułatwiają chirurgowi przeprowadzenie operacji.
EnglishIf you notice any other side effect, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek inne efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishInductOs should be used by an appropriately qualified surgeon.
InductOs powinien być stosowany przez odpowiednio wykwalifikowanego chirurga.
EnglishThese are both very successful -- a physician in one case, a surgeon in the other.
Obaj byli ludźmi sukcesu - jeden internista, a drugi chirurg.
EnglishThe surgeon is sitting at a console, and controlling the robot with these controllers.
Chirurg siedzi przy konsoli i kontroluje robota tymi dźwigniami.
EnglishAsk your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Synonimy (angielski) dla "surgeon":

surgeon
plastic surgeon
heart surgeon