EN

surfaces {liczba mnoga}

volume_up
surfaces
I hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Muszę dodać, że te powierzchnie są kompletnie sztuczne, zrobione komputerowo.
And you can stitch all sorts of mathematical theorems onto these surfaces.
Można wszyć w te powierzchnie mnóstwo twierdzeń matematycznych.
Gel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
surfaces

Przykłady użycia - "surfaces" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGel should not be applied on or near eyes or mucosal surfaces of the body.
Nie nakładać żelu na oczy, w okolicach oczu, ani na powierzchnię błon śluzowych.
EnglishVisual arts -- decoration of surfaces and bodies -- appears to be a human universal.
Sztuka wizualna - dekoracje powierzchni i ciała... zdaje się być uniwersalna dla ludzi.
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see
Pozaustrojowe procedury lecznicze prowadzące do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym
EnglishI hasten to say that these surfaces are completely artificial.
Muszę dodać, że te powierzchnie są kompletnie sztuczne, zrobione komputerowo.
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see
Stosowanie terapii prowadzących do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku (patrz
EnglishNow you might think for smooth surfaces we get inspiration here.
Moglibyście pomyśleć, że to stąd czerpiemy wzorce przy problemie gładkich powierzchni.
EnglishAnd you can stitch all sorts of mathematical theorems onto these surfaces.
Można wszyć w te powierzchnie mnóstwo twierdzeń matematycznych.
EnglishInside the wing buildings, only a few surfaces have been preserved in their original state.
We wnętrzu budynków skrzydłowych jedynie kilka powierzchni zachowało się w pierwotnym stanie.
EnglishSo these numbers are the numbers which denote the roughness of these surfaces.
Są to liczby, które oznaczają chropowatość powierzchni.
EnglishAnd here we see the distortion reflected in the map of the skin surfaces of the hand of the monkey.
Tu widzimy zniekształcenie odbite w odwzorowaniu skóry na małpiej dłoni.
EnglishAvoid contact with the skin, eyes or mucosa (moist body surfaces).
Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi (wilgotnymi powierzchniami ciała).
EnglishRF: And they do really well at grabbing onto surfaces with these claws.
RF: Pazury znakomicie przydają się do chwytania się podłoża.
EnglishI project 3D animation on all the four surfaces of the stage which I interact with.
Wykorzystuję projekcje animacji 3D na wszystkie cztery powierzchnie sceny, z którymi wchodzę w interakcje.
EnglishOnly apply to affected areas and avoid any application on internal surfaces.
Krem należy stosować tylko na miejsca zmienione chorobowo, unikać nakładania go na powierzchnie wewnętrzne.
EnglishExtracorporeal treatments leading to contact of blood with negatively charged surfaces (see section
Stosowanie terapii prowadzących do kontaktu krwi z powierzchniami o ujemnym ładunku (zob. punkt
EnglishThese are just like the receptors on the surfaces of your cells.
One są zupełnie jak receptory na powierzchni waszych komórek.
EnglishI discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
English. ~~~ No, you can put them on molecular smooth surfaces -- they don't do it.
Nie, można je umieścić na molekularnie gładkich powierzchniach - to nie to.
EnglishThey love to touch smooth surfaces rather than rough ones.
Wolą dotykać gładkich powierzchni, niż tych nierównych.
EnglishNow just because we have a distributed foot and spines doesn't mean you can climb vertical surfaces.
Jednak nawet posiadanie rozszerzonych stóp i kolców nie umożliwia wspinania się po pionowych powierzchniach.