"surety" po polsku

EN

"surety" - polskie tłumaczenie

PL
EN

surety {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "surety" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishA man void of understanding striketh hands, And becometh surety in the presence of his neighbor.
Człowiek głupi daje rękę, czyniąc rękojemstwo przed twarzą przyjaciela swego.
EnglishHe that is surety for a stranger shall smart for it; But he that hateth suretyship is secure.
Bardzo sobie szkodzi, kto za obcego ręczy; ale kto się chroni rękojemstwa, bezpieczen jest.
EnglishAnd Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife.
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
EnglishTake his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for a foreign woman.
Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.
EnglishAnd Jehovah said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, who am old?
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishGive now a pledge, be surety for me with thyself; Who is there that will strike hands with me?
EnglishMy son, if thou art become surety for thy neighbor, If thou hast stricken thy hands for a stranger;
EnglishI will be surety for him; of my hand shalt thou require him: if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame for ever:
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
EnglishAnd he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be sojourners in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
Englishto stand surety for sb
EnglishFor this ye know of a surety, that no fornicator, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and God.
Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik, albo nieczysty, albo łakomca, (który jest bałwochwalcą), nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem.
EnglishHowever, this should not lead to delays that cause a lack of legal surety and, as a consequence, make it impossible for citizens to exercise their rights.
Jednak nie może prowadzić do takich opóźnień, które powodują brak pewności prawnej, a w konsekwencji uniemożliwiają korzystanie przez obywateli z przysługujących im praw.

Synonimy (angielski) dla "surety":

surety