EN

sure {przymiotnik}

volume_up
sure (też: certain)
And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society.
Byłem pewien, że będzie wspaniały dla demokracji i naszego społeczeństwa.
I am sure that this will receive broad support in the European Parliament.
Jestem pewien, że zyska to szerokie poparcie w Parlamencie Europejskim.
I am sure this will be a good decision for all concerned.
Jestem pewien, że będzie to decyzja dobra dla wszystkich zainteresowanych.
sure
I wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
I am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
I am sure, however, that Parliament would have supported a more ambitious result.
Jestem jednak pewna, że Parlament poparłby znacznie ambitniejsze efekty.
I am sure that it will probably be voted for unanimously tomorrow.
Jestem pewny, że zostanie ono jutro przegłosowane jednomyślnie.
. - I am sure that something really will be done.
. - Jestem pewny, że coś naprawdę zostanie zrobione.
I am not sure whether congratulations are in order for Mr Cashman.
Nie jestem pewny, czy należy pogratulować panu posłowi Cashmanowi.
sure
Thy testimonies are very sure: Holiness becometh thy house, O Jehovah, for evermore.
Świadectwa twoje są bardzo pewne; świętobliwość, Panie
Jestem przekonany, że są pewne doświadczenia dotyczące tego obszaru.
In fact, one thing's for sure, in my experience, we love to laugh like hell.
Z mojego doświadczenia wiem, że jedno jest pewne.
The backlash you are creating by denying the people a referendum will bring this intolerant EU empire down as sure as day follows night.
Reakcja, którą prowokujecie, odmawiając obywatelom referendum, niechybnie doprowadzi do upadku tego nietolerancyjnego imperium UE.

Przykłady użycia - "sure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishYou should check with your/your child’s doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishYou should check with your doctor or pharmacist if you are not sure about this.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Musimy na początek upewnić się, że ugasiliśmy ten pożar i że on nie powróci.
EnglishWe must learn the lessons and we must make sure that it never happens again.
Musimy wyciągnąć wnioski i upewnić się, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy.
EnglishHowever, you can be sure that we shall take every opportunity to remind them.
Możecie być jednak pewni, że będziemy im o tym przypominać przy każdej okazji.
EnglishSimilarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
Podobnie upewnimy się, by umowa ACTA nie utrudniała dostępu do leków generycznych.
EnglishMake sure it is solid, there's only one hole, and it's a normal Coke bottle.
Upewnij się, że jest cała, jest jeden otwór i to jest normalna butelka po Coli.
EnglishPatients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.
Pacjent musi mieć absolutną pewność, że lekarstwa, które zażywa są autentyczne.
EnglishYou should always check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.
EnglishWe still have five months to make sure that China fulfils its commitments.
Nadal mamy pięć miesięcy, by upewnić się, że Chiny dotrzymają swoich zobowiązań.
EnglishI am sure that this will affect the health of our citizens of both genders.
Jestem przekonany, że wywrze on wpływ na zdrowie naszych obywateli obojga płci.
English(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
(NL) Pani Przewodnicząca! Nie wiem, co sądzić o omawianej inicjatywie obywatelskiej.
EnglishSure enough, I had caught one -- I just completely forgot that I had caught one.
Okazało się, że złapałem ten okaz, ale zupełnie o tym zapomniałem.(śmiech)
EnglishAnd we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.
Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.
EnglishAnd like the playwright said the other day -- I could relate to him: you're not sure.
I jak powiedział kiedyś dramaturg -- odniosę się do niego -- nie jesteś pewien.
EnglishCommissioner Figeľ is here, so I am sure that he has taken careful note of that.
Jest tu obecny pan komisarz Figeľ i na pewno starannie odnotował tę uwagę.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishThat is a matter that we need to look at and make sure that it is properly monitored.
Musimy przyjrzeć się tej kwestii i dopilnować, aby była odpowiednio monitorowana.

"sure glad" - polskie tłumaczenie

sure glad
Polish
  • na pewno zadowolony
  • pewny zadowolony
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.