EN

suppression {rzeczownik}

volume_up
Suppression of gastric acid secretion might result in lower exposure to nilotinib.
Zahamowanie wydzielania soku żołądkowego może powodować zmniejszenie narażenia na nilotynib.
Suppression of H. pylori might give false negative results.
Zahamowanie aktywności H. pylori może doprowadzić do fałszywie ujemnych wyników.
The suppression of Helicobacter pylori might give false negative results.
Zahamowanie wzrostu bakterii Helicobacter pylori może spowodować, fałszywie ujemny wynik testu.
suppression
This position, which was adopted as a response to suppression of peaceful protests, from now on includes firmer restrictive measures against Burma.
Stanowisko, które zostało przyjęte jako reakcja na stłumienie pokojowych protestów, obecnie zawiera ostrzejsze restrykcje wobec Birmy.
Our resolution is particularly significant because we have today remembered the suppression of peaceful protests against the violent occupation of Tibet 52 years ago.
Nasza rezolucja jest szczególnie istotna, ponieważ dziś wspominamy stłumienie pokojowych demonstracji przeciwko brutalnej okupacji Tybetu, sprzed 52 lat.
The brutal suppression of the student protests against the army at Dhaka University in August of this year gave rise to serious concern at international level.
W sierpniu bieżącego roku wielkie zaniepokojenie społeczności międzynarodowej wywołało brutalne stłumienie przez wojsko protestów studenckich na Uniwersytecie w Dhace.
suppression (też: containment)
suppression (też: cover-up)

Przykłady użycia - "suppression" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEurope will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.
Europa nie będzie tolerować dławienia wolności przez białoruskiego dyktatora.
EnglishCases of Cushing's syndrome and adrenal suppression have been reported.
Odnotowano przypadki zespołu Cushinga i zahamowania czynności kory nadnerczy.
EnglishAnd we just divide one by the other to produce something we call a suppression index.
Po prostu dzielimy jedno przez drugie by uzyskać coś, co nazywamy wskaźnikiem tłumienia.
EnglishSuppression of gastric acid secretion might result in lower exposure to nilotinib.
Zahamowanie wydzielania soku żołądkowego może powodować zmniejszenie narażenia na nilotynib.
EnglishNeutropenia is generally the first and most common manifestation of haematological suppression.
Pierwszym i najczęstszym objawem supresji hematologicznej jest na ogół neutropenia.
EnglishThe Taliban are still demanding the suppression of women's rights and the return of Sharia.
Talibowie nadal domagają się ograniczenia praw kobiet i powrotu szariatu.
EnglishThere is also the problem of freedom or, more precisely, the suppression of freedom.
Jest także problem wolności, a w szczególności zduszenia wolności.
EnglishSuppression of H. pylori might give false negative results.
Zahamowanie aktywności H. pylori może doprowadzić do fałszywie ujemnych wyników.
EnglishIt should be noted that suppression of TNFα may mask symptoms of infection such as fever.
Należy zauważyć, że zahamowanie TNFα może maskować objawy zakażenia, takie jak np. gorączkę.
EnglishThe suppression of Helicobacter pylori might give false negative results.
Zahamowanie wzrostu bakterii Helicobacter pylori może spowodować, fałszywie ujemny wynik testu.
EnglishBone marrow suppression (primarily neutropenia) occurs frequently with Abraxane.
Podczas leczenia Abraxane często występuje zahamowanie czynności szpiku kostnego (głównie neutropenia).
EnglishJM: Now you can actually look at the distribution of suppression indexes over whole populations.
JM: Można spojrzeć na rozkład wskaźników tłumienia całej populacji.
EnglishIn lactating animals given calcitonin, suppression of milk production has been observed.
U zwierząt, którym podawano kalcytoninę w okresie laktacji, zaobserwowano zahamowanie wytwarzania mleka.
EnglishBone marrow suppression was the major dose-limiting toxicity of Paxene.
Toksyczność limitująca wielkość dawki leku Paxene była związana z hamowaniem czynności szpiku kostnego.
EnglishOrgalutran inhibits the action of GnRH, resulting in suppression of the release of especially LH.
Orgalutran hamuje działanie GnRH co powoduje zahamowanie uwalniania hormonów, przede wszystkim LH.
EnglishBecause of its short acting action, oestriol does not induce bone marrow suppression in the dog.
Ze względu na krótki okres aktywności estriol nie działa hamująco na funkcję szpiku kostnego u psów.
EnglishIf the suppression index is very, very, very small, then you very well might be being suppressed.
Jeśli wskaźnik tłumienia jest bardzo, bardzo, bardzo mału, wówczas możesz być rzeczywiście tłumiony.
EnglishCould the EU possibly tolerate the suppression of heretical academic opinion in a Member State?
Czy w swym państwie członkowskim UE byłaby skłonna tolerować tłumienie heretyckich wystąpień naukowych?
EnglishWe can make her a symbol of freedom, and not one of suppression.
Możemy uczynić ją symbolem wolności, a nie jej stłumienia.
English*Known physiological consequence of testosterone suppression
* Znane fizjologiczne następstwa supresji testosteronu

Synonimy (angielski) dla "suppression":

suppression