EN

to suppose [supposed|supposed] {czasownik}

volume_up
My title: "Queerer than we can suppose: The strangeness of science."
Mój tytuł: "Dziwniejszy niż możemy przypuszczać.
What is it that makes us capable of supposing anything, and does this tell us anything about what we can suppose?
" Co powoduje, że możemy przypuszczać cokolwiek i czy to nam mówi coś o tym, co możemy przypuszczać ?
"Dziwniejsze niż możemy przypuszczać.
to suppose (też: to guess)

Przykłady użycia - "to suppose" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn one recent study, we asked people to suppose you're about to get a dog.
W niedawnym opracowaniu poprosiliśmy ludzi, by wyobrazili sobie, że dostaną psa.
EnglishLet us suppose that a crisis occurs in the summer, when Parliament is not sitting.
Wyobraźmy sobie, że kryzys następuje w lecie, kiedy Parlament nie obraduje.
EnglishI suppose what I am asking you is about the levels of organised crime within Europe.
Uważam więc, że moje pytanie dotyczy poziomu przestępczości zorganizowanej w Europie.
EnglishNow, Mr Kamall, I suppose you are going to tell us about fishermen in London?
Teraz pan poseł Kamall chyba chce opowiedzieć nam o rybakach w Londynie?
EnglishBut suppose you use the green technology, solar pumps -- they are of no use in this area.
Nawet ekologiczne technologie, pompy solarne są nieprzydatne na tym obszarze.
EnglishAnd suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
I przypuśćmy że mają, wiecie, zupełnie inny zestaw zmysłów i tak dalej.
EnglishThe balance may generally be positive, but I suppose I would pat everybody equally on the back.
Bilans jest ogólnie pozytywny, muszę zatem wszystkich poklepać po plecach równo.
EnglishOh, well, your earrings, I don't suppose you invented the idea of earrings.
O, proszę, pani kolczyki. ~~~ Zapewne nie wymyśliła pani kolczyków.
EnglishAnd of course, I suppose like recreational parks you can still do that.
Przypuszczam, że w parkach rekreacyjnych nadal będziecie mogli polatać.
EnglishSo I suppose you're not going to be able to kick me off the stage, since you asked the question.
Zakładam zatem, że nie wyrzucisz mnie ze sceny, skoro sam zadałeś to pytanie.
EnglishI suppose it's fair to say that I am interested in the invention of self or selves.
I myślę, że można mnie określić jako osobę zainteresowaną wynajdywaniem siebie lub wielu siebie.
EnglishWe knew so little in those days, as little as now, I suppose about healing those hurts:
Tak mało wiedzieliśmy w tamtych dniach, tak mało, zdaje się, jak teraz o leczeniu tych uraz:
EnglishI suppose it to be harmful to tax competition, because tax competition is sound and fruitful.
Uważam, że jest to szkodliwe dla zdrowej i owocnej konkurencji podatkowej.
EnglishI suppose in many ways these can be divided up into four separate yet linked areas.
Przypuszczam, że można je podzielić na wiele sposobów na cztery oddzielne, lecz powiązane obszary.
EnglishI did not think this would happen now, and do not suppose it will happen.
Nie sądzę, żeby teraz tak miało się stać, i raczej się nie stanie.
EnglishSimon answered and said, He, I suppose, to whom he forgave the most.
A odpowiadając Szymon, rzekł: Mniemam, iż ten, któremu więcej odpuścił.
EnglishI suppose it's there to tell you that somebody's cleaned the place, and it's all lovely.
Przypuszczam, że ma to oznaczać, że ktoś cudownie tu wysprzątał.
EnglishI suppose it gave my antibodies something to do in the days when we actually had antibodies.
Przypuszczam, że moje przeciwciała dostały coś do roboty w czasach, gdy je jeszcze mieliśmy.
EnglishSo each child has 46 parents, and I suppose you could let each group of 46 parents have 15 children.
Załóżmy, że pozwolimy każdej grupie 46 rodziców mieć 15 dzieci, czy to nie wystarczy?
EnglishI suppose what you mean is: What happens to the boat while I'm sleeping?
Myślę, że chcecie zapytać: Co dzieje się z łodzią, kiedy śpię?

Synonimy (angielski) dla "supposed":

supposed
supposedly
supposable