EN

supporters {liczba mnoga}

volume_up
supporters
In Ireland, the winners were the supporters of a strong and united European Union.
W Irlandii wygrali zwolennicy silnej, solidarnej Unii.
What image do the supporters of this directive actually have of our farmers?
Jaki obraz naszych rolników mają w oczach zwolennicy tej dyrektywy?
The supporters of the Alsace seat must speak out more.
Zwolennicy siedziby alzackiej muszą szerzej się wypowiadać.
supporters
volume_up
kibice {niemęskoos.}
supporters

Przykłady użycia - "supporters" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe all are, as Hungary has also been from the start, supporters of the single market.
Wszyscy popieramy jednolity rynek - Węgry to czynią od samego początku.
EnglishShe has consistently been denied a voice, as have her supporters.
Konsekwentnie odmawiano jej głosu, tak jak odmawiano go również jej zwolennikom.
EnglishYou only have to listen to what the indefectible supporters of this tax have been telling us.
Wystarczy, że posłucha pan, co mówią nam zdecydowani zwolennicy tego podatku.
EnglishWhat image do the supporters of this directive actually have of our farmers?
Jaki obraz naszych rolników mają w oczach zwolennicy tej dyrektywy?
EnglishSupporters of the political opposition have been threatened and have disappeared.
Wspierając opozycję polityczną, zostali zastraszeni i zniknęli.
EnglishThis tempts supporters of the death penalty to continue calling for it.
I to jest pokusa dla zwolenników kary śmierci, aby ją dalej stosować.
EnglishI was among the first supporters of the idea behind the European Commission's proposal.
Byłem jednym z pierwszych zwolenników pomysłu przedstawionego we wniosku Komisji Europejskiej.
EnglishViolence is erupting between supporters and opponents of the regime.
Dochodzi do aktów przemocy między zwolennikami i przeciwnikami reżimu.
EnglishAccording to eye witnesses, many shops have been looted by government party supporters.
Według naocznych świadków, wiele sklepów zostało splądrowanych przez zwolenników partii rządowej.
EnglishFinally, a regulation was drawn up that satisfied both supporters and sceptics.
Ostatecznie udało się wypracować tekst rozporządzenia zadowalający zarówno zwolenników, jak i sceptyków.
EnglishYet here he is, hiding in the EU, away from his faithful supporters.
A oto i on, ukrywa się w UE z dala od swoich wiernych zwolenników.
EnglishIt knows it has many supporters - and maybe, I should say, fans.
Wiem, że ma wielu stronników - a być może powinnam powiedzieć kibiców.
EnglishWe are staunch supporters of investment in sustainable transport.
Jesteśmy żarliwymi zwolennikami inwestycji w zrównoważony transport.
EnglishWe also call on the Chinese Government and the supporters of the Dalai Lama to end all violence.
Wzywamy także rząd chiński i zwolenników Dalajlamy do zaprzestania wszelkich aktów przemocy.
EnglishIn Ireland, the winners were the supporters of a strong and united European Union.
W Irlandii wygrali zwolennicy silnej, solidarnej Unii.
EnglishSo we, and our supporters, are not against the Chinese, China or the Chinese Government.
A więc ani my, ani nasi zwolennicy nie jesteśmy przeciwko Chińczykom, Chinom czy rządowi chińskiemu.
EnglishHowever, the supporters of Turkey have allowed themselves to be deceived by positive-sounding, empty words.
Sprawozdanie o postępów Turcji w 2010. jest w rzeczywistości raportem o usterkach.
EnglishAs Turkey continues all the time to modernise, it must win back its pro-European supporters.
W miarę modernizacji Turcji, kraj ten będzie odzyskiwał poparcie swych pro-europejskich stronników.
EnglishUnfortunately, many of us in this room are supporters of capitalist policies and market forces.
Niestety, wielu z nas w tym pomieszczeniu popiera politykę kapitalistyczną i siły rządzące rynkiem.
EnglishHuman lives are lost every year in confrontations between supporters.
W każdym roku w starciach pomiędzy kibicami giną ludzie.

"supporters gathered" - polskie tłumaczenie

supporters gathered
Polish
  • zwolenników zgromadzonych
  • zwolennicy zebrali
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.