"support staff" po polsku

EN

"support staff" - polskie tłumaczenie

EN

support staff {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "support staff" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd all of our support staff who had talked to her were really emotional, and it was a very hard day at the company.
Cała nasza ekipa która z nią rozmawiała była pod wpływem emocji. ~~~ To był ciężki dzień w naszej firmie.
EnglishNow people are also calling for increased appropriations for the staff that support Members of the European Parliament in our work.
Ludzie domagają się teraz również zwiększenia funduszy na urzędników udzielających wsparcia posłom PE w naszej pracy.
EnglishOur headsets support multi-pairing, meaning staff can use them with their mobile phones, softphones and tablet PCs.
Nasze zestawy mogą współpracować z wieloma urządzeniami jednocześnie, dzięki czemu można łączyć je z telefonami komórkowymi, telefonami programowymi i tabletami.
EnglishThe European Commission staff (staff in charge of Your Europe, technical support team) and designated staff of the Commission's contractors.
Pracownicy Komisji Europejskiej (działów zajmujących się serwisem Twoja Europa i działu obsługi technicznej) oraz wyznaczeni pracownicy zewnętrznych podwykonawców.
EnglishFinally, I support the evaluation of staff needs to decide how many officials will be needed to assist MEPs following the entry into force of the Lisbon Treaty.
Wreszcie wspieram ocenę potrzeb w zakresie personelu, aby podjąć decyzje, jak wielu urzędników będzie potrzebnych do pomocy posłom do PE po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.