"supply chain" po polsku

EN

"supply chain" - polskie tłumaczenie

EN

supply chain {rzeczownik}

volume_up
This is not to mention the supply chain, where large numbers of jobs will also be lost.
A przecież jest jeszcze łańcuch dostaw, gdzie także zostanie zlikwidowane wiele miejsc pracy.
For the first time, American consumers will kind of see the oil supply chain in front of themselves.
Po raz pierwszy amerykańscy konsumenci niejako zobaczą przed sobą łańcuch dostaw ropy naftowej.
Then I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Mam tutaj na myśli także łańcuch dostaw przemysłu samochodowego, który ma podstawowe znaczenie dla Europy.

Przykłady użycia - "supply chain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow, I didn't come here to depress you about the state of the global supply chain.
Nie przyszedłem dziś, żeby was smucić stanem światowego łańcucha dostaw.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Wiele fałszywych lekarstw trafia do legalnego kanału dystrybucji podczas przepakowywania.
English"You want me to deliver human rights throughout my global supply chain.
"Chcecie, byśmy wprowadzili prawa człowieka na całej linii naszego łańcucha dostaw?
EnglishWe look at these pictures and we understand, for the first time, our role in this supply chain.
Patrzymy na te zdjęcia i po raz pierwszy pojmujemy naszą rolę w łańcuchu dostaw.
EnglishAnd the real problem with the global supply chain is that it's supranational.
Problem z łańcuchem dostaw polega na tym, że jest on ponadnarodowy.
EnglishIt is clear then that there are problems in the supply chain and a lack of transparency.
Ewidentne są tu problemy wzdłuż łańcucha dostaw i brak przejrzystości.
EnglishIt is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
Trzeba też wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności.
EnglishThis is not to mention the supply chain, where large numbers of jobs will also be lost.
A przecież jest jeszcze łańcuch dostaw, gdzie także zostanie zlikwidowane wiele miejsc pracy.
EnglishFurthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
Ponadto występuje tendencja do wprowadzania tego rodzaju leków do klasycznego kanału dystrybucji.
EnglishThe problem has also affected the legal supply chain for medicines.
Problem ten dotyka też legalnego łańcucha dostaw produktów leczniczych.
EnglishWe have discovered fake medicines at different stages of the supply chain.
Wykryliśmy podróbki leków na różnych etapach łańcucha dostaw.
EnglishOpel manufactures in several European countries and has a supply chain stretching across Europe.
Opel produkuje w kilku krajach europejskich, a łańcuch jego dostawców obejmuje całą Europę.
EnglishImbalances in the supply chain endanger the CAP's aim of secure food supply.
Brak równowagi w łańcuchu dostaw zagraża WPR, której jednym z celów jest zabezpieczenie podaży żywności.
EnglishSecuring the supply chain is another essential aspect of EC-China customs cooperation.
Zabezpieczenie łańcucha dostaw stanowi kolejny zasadniczy aspekt współpracy celnej między UE a Chinami.
EnglishFor the first time, American consumers will kind of see the oil supply chain in front of themselves.
Po raz pierwszy amerykańscy konsumenci niejako zobaczą przed sobą łańcuch dostaw ropy naftowej.
EnglishWe'll apply that throughout our global supply chain regardless of ownership or control.
Zastosujemy je na całej długości naszego łańcucha dostaw, bez względu na to kto jest właścicielem czy kontrolerem.
EnglishThen I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Mam tutaj na myśli także łańcuch dostaw przemysłu samochodowego, który ma podstawowe znaczenie dla Europy.
EnglishThe organisation of the cash supply chain varies from country to country and depends on, e.g.
Organizacja zaopatrzenia w gotówkę w poszczególnych krajach różni się w zależności od wielu czynników, takich jak:
EnglishThe report tackles the relevant issue of sales via the Internet, which is part of the legal supply chain.
W sprawozdaniu uwzględniono kwestię sprzedaży przez Internet, który jest częścią legalnego kanału dystrybucji.
EnglishThe distortions in the dairy farming market mean that each supply chain cannot function effectively or fairly.
Zakłócenia na rynku mleczarskim oznaczają, że żaden łańcuch dostaw nie może funkcjonować skutecznie lub uczciwie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "supply chain"

chain rzeczownik
chain przymiotnik
supply rzeczownik
supply przymiotnik
Polish
to chain czasownik
food chain rzeczownik
retail chain rzeczownik