"to supersede" po polsku

EN

"to supersede" - polskie tłumaczenie

EN

to supersede {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to supersede (też: to depose, to dethrone)
to supersede (też: to weed out)
to supersede (też: to depose, to dethrone)
2. "replace"
It was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.
Decyzja ta miała zastąpić decyzję ramową z roku 2002.
The programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
Przedmiotowy program ma na celu zastąpienie obecnego programu haskiego z 2004 roku.
The Stockholm Programme is intended to supersede the Hague Programme that is currently in force and which was adopted in 2004.
Program sztokholmski ma zastąpić obowiązujący obecnie program haski, przyjęty w 2004 roku.
They are superseded when formal legislative acts come into force, and they contribute to the interpretation and enforcement of Community legislation.
Są one zastępowane, kiedy w życie wchodzą oficjalne akty legislacyjne, przyczyniają się one także do interpretacji i egzekwowania prawodawstwa wspólnotowego.
It is different inasmuch as it is not the kind of treaty that supersedes all previous treaties.
Różni się pod tym względem, że nie jest to traktat, który zastępuje wszystkie wcześniejsze traktaty.
3. "set aside as inferior"
The interests of big money, whether economic or financial, and the major powers always supersede the interests of solidarity.
Interesy wielkiego kapitału, gospodarcze i finansowe, oraz wielkich potęg zawsze wypierają interesy solidarności.
Projects have seen costs grow by up to three times their original estimates; others suffer delays while being superseded by better technology.
Koszty projektów wzrosły nawet trzykrotnie w porównaniu do pierwotnych szacunków; inne projekty są realizowane z opóźnieniem i wypierane przez lepsze technologie.
It must not be allowed to supersede everything else.
Nie wolno dopuścić, by wyparł on wszystko inne.

Przykłady użycia - "to supersede" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
Przedmiotowy program ma na celu zastąpienie obecnego programu haskiego z 2004 roku.
EnglishIt was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.
Decyzja ta miała zastąpić decyzję ramową z roku 2002.
EnglishThe Stockholm Programme is intended to supersede the Hague Programme that is currently in force and which was adopted in 2004.
Program sztokholmski ma zastąpić obowiązujący obecnie program haski, przyjęty w 2004 roku.
EnglishIt must not be allowed to supersede everything else.
Nie wolno dopuścić, by wyparł on wszystko inne.
EnglishThe interests of big money, whether economic or financial, and the major powers always supersede the interests of solidarity.
Interesy wielkiego kapitału, gospodarcze i finansowe, oraz wielkich potęg zawsze wypierają interesy solidarności.