"superposition" po polsku

EN

"superposition" - polskie tłumaczenie

EN

superposition {rzeczownik}

volume_up
1. Geologia
superposition
2. Fizyka
superposition
3. Matematyka
superposition

Przykłady użycia - "superposition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is the first object that you can see that has been in a mechanical quantum superposition.
Oto pierwszy przedmiot, który widzicie, który zachowuje się według kwantowej zasady superpozycji.
EnglishThis device has the ability to be in a quantum superposition, but it needs a little help to do it.
To urządzenie ma zdolność bycia w kwantowej superpozycji, ale z drobną pomocą z naszej strony.
EnglishWhat you're seeing here right now is a superposition of an electron in the lower three orbitals of a hydrogen atom.
Teraz oglądamy superpozycję elektronu w trzech najniższych orbitalach atomu wodoru.

Synonimy (angielski) dla "superposition":

superposition