"supernova" po polsku

EN

"supernova" - polskie tłumaczenie

EN

supernova {rzeczownik}

volume_up
1. Astronomia
All it takes is for a supernova to go off a few light years away, and we'll all be dead!
Wystarczyłoby żeby kilka lat świetlnych stąd wybuchła supernowa i już po nas
This would be about one million years a second, because you have about roughly one supernova every century or so.
Milion lat na sekundę, bo supernowa wybucha raz na sto lat.
Earth, if we're lucky enough -- if it doesn't get hit by a Hale-Bopp, or gets blasted by some supernova nearby in the next seven billion years -- we'll find under your feet.
Jeśli szczęśliwie nie trafi w nią kometa Hale-Boppa albo nie zniszczy jej pobliska supernowa, za 7 miliardów lat jej czas dobiegnie końca.

Przykłady użycia - "supernova" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll it takes is for a supernova to go off a few light years away, and we'll all be dead!
Wystarczyłoby żeby kilka lat świetlnych stąd wybuchła supernowa i już po nas
EnglishIf, like me, you're wearing a gold ring, it was forged in a supernova explosion.
Jeśli, jak ja, nosicie złoty pierścionek, to wiedzcie, że został on wykuty podczas wybuchu supernowej.
EnglishPerhaps we even think that maybe supernova explosions trigger formations of planets and stars.
chcemy zrozumieć, dlaczego jest go tak dużo. ~~~ Możliwe, że wybuchy supernowych uruchamiają formację gwiazd i planet.
EnglishAnd inside that supernova remnant is going to be a little black hole that has a mass roughly three times the mass of the Sun.
A wewnątrz tych resztek będzie mała czarna dziura o masie trzech Słońc.
EnglishThis would be about one million years a second, because you have about roughly one supernova every century or so.
Milion lat na sekundę, bo supernowa wybucha raz na sto lat.
EnglishIt would be a bit like experiencing a supernova explosion, but at point-blank range and for millions of years at a time.
Prawdopodobnie byłoby to jak doświadczanie eksplozji supernowej ale z bliska i przez miliony lat.
EnglishThat's a Type Ia supernova explosion.
EnglishThe only conclusion we could make from this is clear evidence that there was a supernova explosion in this system, which polluted the atmosphere of this star.
Jedynym możliwym wnioskiem było, że to dowód eksplozji supernowej w tym układzie, który zanieczyścił atmosferę gwiazdy.
EnglishAnd that's despite the fact that a supernova is so bright, so brilliant an event, that it would kill you stone dead at a range of several light years.
I wszystko pomimo, że wybuch supernowej jest tak intensywnie jasny, że natychmiast uśmierciłby was nawet z odległości kilkunastu lat świetlnych.
EnglishEarth, if we're lucky enough -- if it doesn't get hit by a Hale-Bopp, or gets blasted by some supernova nearby in the next seven billion years -- we'll find under your feet.
Jeśli szczęśliwie nie trafi w nią kometa Hale-Boppa albo nie zniszczy jej pobliska supernowa, za 7 miliardów lat jej czas dobiegnie końca.
EnglishAnd they certainly didn't intend to describe the mechanics of supernova explosions, which eventually told us where the building blocks of life were synthesized in the universe.
Na pewno nie planowali odkryć więcej o eksplozjach supernowych, co doprowadziło nas do zrozumienia gdzie części składowe życia powstały we Wszechświecie.
EnglishSo, if a star starts its life off with much more mass than the mass of the Sun, it's going to end its life by exploding and leaving behind these beautiful supernova remnants that we see here.
Jeżeli gwiazda rozpocznie swoje życie z niewiele większą masą od masy słońca to zakończy swój żywot eksplozją zostawiając piękne resztki po supernowej.