"supernatural" po polsku

EN

"supernatural" - polskie tłumaczenie

EN

supernatural {przymiotnik}

volume_up
supernatural (też: eldritch, eldrich)
Of course, there are no deities or supernatural spirits or angels, etc.
Nie istnieją żadne bóstwa, siły nadprzyrodzone, anioły itp.
All you have to do is prove any paranormal, occult or supernatural event or power of any kind under proper observing conditions.
Trzeba tylko udowodnić jakiekolwiek zjawisko nadprzyrodzone czy okultystyczne pod stosowną obserwacją.
People alleged to have supernatural characteristics had been the subject of attacks in that area in the past.
Na terenach tych już wcześniej dochodziło do aktów agresji wobec osób, którym przypisywano posiadanie tzw. nadprzyrodzonych zdolności.
supernatural (też: celestial, heavenly, unearthly)

Przykłady użycia - "supernatural" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOf course, there are no deities or supernatural spirits or angels, etc.
Nie istnieją żadne bóstwa, siły nadprzyrodzone, anioły itp.
EnglishOn the wall is my book called "Supernatural," which allows me to remember what I've done, because I forget.
Na ścianie jest moja książka "Supernatural", w której utrwalam wszystko co zrobiłem, bo czasem zapominam.
EnglishAll you have to do is prove any paranormal, occult or supernatural event or power of any kind under proper observing conditions.
Trzeba tylko udowodnić jakiekolwiek zjawisko nadprzyrodzone czy okultystyczne pod stosowną obserwacją.
EnglishAnd by the human spirit, I don't mean anything divine, I don't mean anything supernatural -- certainly not coming from this skeptic.
I przez ludzkiego ducha nie rozumiem nic boskiego, nic ponadnaturalnego -- na pewno nic pochodzącego od takiego sceptyka.
EnglishPeople alleged to have supernatural characteristics had been the subject of attacks in that area in the past.
Na terenach tych już wcześniej dochodziło do aktów agresji wobec osób, którym przypisywano posiadanie tzw. nadprzyrodzonych zdolności.
EnglishIt teaches people to be satisfied with trivial, supernatural non-explanations and blinds them to the wonderful real explanations that we have within our grasp.
Uczy, by akceptować trywialne nadnaturalne nie-wyjaśnienia i oślepia na cudowne, rzeczywiste wyjaśnienia w zasięgu ręki.
EnglishThe low level of education of the local population contributes to its belief in supernatural characteristics.
Wiara w nadprzyrodzone zdolności potęgowana jest także niskim poziomem wykształcenia lokalnej ludności, która dodatkowo neguje także wszystko, co inne.
EnglishThey were moving away from supernatural explanations, and they were rejecting things like a supernatural concept of power, where it transmitted because of a very vague concept of birthright.
Odsuwali się od nadprzyrodzonych objaśnień, odrzucali takie kategorie jak nadludzkie źródła władzy, przekazywane przez bardzo niejasne pojęcie szlachetnego urodzenia.

Synonimy (angielski) dla "supernatural":

supernatural
English