"superhuman" po polsku

EN

"superhuman" - polskie tłumaczenie

EN

superhuman {przymiotnik}

volume_up
superhuman
Mr López Garrido's presence in this House to talk about all matters is almost superhuman.
Sekretarz stanu López Garrido jest często, w prawie nadludzki sposób, obecny w tej Izbie w celu omawiania wszelkich tematów.
Early religious thought conceived God as a sort of superhuman person, doing things all over the place.
Wczesna myśl religijna postrzegała Boga jako pewną nadludzką postać, działającą wszędzie.
The same applies to the motivation of the European people, especially in times of crisis, to praise those who make a superhuman effort.
To samo można powiedzieć o postawie mieszkańców Europy, doceniających, zwłaszcza w czasach kryzysu, osoby podejmujące nadludzkie wysiłki.

Przykłady użycia - "superhuman" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI mean, this is literally human beings with super-human strength and abilities.
To są prawdziwe istoty ludzkie z nadludzkimi siłami i możliwościami.
EnglishEarly religious thought conceived God as a sort of superhuman person, doing things all over the place.
Wczesna myśl religijna postrzegała Boga jako pewną nadludzką postać, działającą wszędzie.
EnglishMr López Garrido's presence in this House to talk about all matters is almost superhuman.
Sekretarz stanu López Garrido jest często, w prawie nadludzki sposób, obecny w tej Izbie w celu omawiania wszelkich tematów.
EnglishThe same applies to the motivation of the European people, especially in times of crisis, to praise those who make a superhuman effort.
To samo można powiedzieć o postawie mieszkańców Europy, doceniających, zwłaszcza w czasach kryzysu, osoby podejmujące nadludzkie wysiłki.
EnglishI want you now to imagine a wearable robot that gives you superhuman abilities, or another one that takes wheelchair users up standing and walking again.
Wyobraźcie sobie robota, którego można przywdziać, dającego nadludzkie możliwości, oraz innego, który ludziom na wózkach pozwala wstać i pospacerować.
EnglishBut I would remind the House that, as long as we have such things as the agricultural policy and the structural funds, our task of scrutiny will be an entirely superhuman one.
Ale chciałbym przypomnieć Izbie, że dopóki mamy takie przedsięwzięcia jak polityka rolna i fundusze strukturalne, dopóty nasza kontroli będzie nadludzkim wysiłkiem.