"supergrid" po polsku

EN

"supergrid" - polskie tłumaczenie

EN

supergrid {rzeczownik}

volume_up
Supergrid is the tool that was seen as a magical solution.
Supersieć jest narzędziem postrzeganym jako magiczne rozwiązanie.
Of all the potential plans to open up a new energy era, one stands out: it is called the supergrid, or DESERTEC.
Wśród wszystkich możliwych projektów, które mogłyby otworzyć nową erę w sektorze energetyki, jeden zwraca szczególną uwagę: jest określany mianem "supersieć” lub DESERTEC.

Przykłady użycia - "supergrid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSupergrid is the tool that was seen as a magical solution.
Supersieć jest narzędziem postrzeganym jako magiczne rozwiązanie.
EnglishA lot of you spoke about the supergrid.
EnglishSo, if we really want to move towards this supergrid, the recovery plan is the first small step in the right direction.
Zatem jeżeli faktycznie chcemy dążyć do supersieci, plan naprawy gospodarczej jest pierwszym małym krokiem we właściwym kierunku.
EnglishOf all the potential plans to open up a new energy era, one stands out: it is called the supergrid, or DESERTEC.
Wśród wszystkich możliwych projektów, które mogłyby otworzyć nową erę w sektorze energetyki, jeden zwraca szczególną uwagę: jest określany mianem "supersieć” lub DESERTEC.
EnglishWe need a European 'supergrid' that taps into and links the enormous potentials in the North Sea, the Baltic and the Mediterranean region.
Potrzebujemy europejskiej "supersieci”, która udostępni i połączy ze sobą gigantyczne potencjały regionu Morza Śródziemnego, Morza Północnego i Bałtyku.
EnglishSo too, I hope, is a pan-European super-grid, or HVDC interconnection, including a connector between Spain and the north-western coast of Africa.
Mam nadzieję, że to samo można powiedzieć o paneuropejskiej supersieci, czy wzajemnym połączeniu HVDC, w tym łączniku pomiędzy Hiszpanią a północnozachodnim wybrzeżem Afryki.
EnglishThere is massive infrastructure which needs to be put in place, whether it is a North Sea supergrid or, on a smaller scale, plug-in charging points for electric cars.
Konieczne jest stworzenie ogromnej infrastruktury, bądź w formie supersieci na Morzu Północnym, bądź - na mniejszą skalę - sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.