EN

superficially {przysłówek}

volume_up
superficially (też: shallowly)
Under no circumstances can these be dealt with superficially or lightly.
W żadnym razie nie można traktować ich powierzchownie ani też lekceważąco.
I will now address the issue of climate change - obviously, very superficially, because of the time constraints here.
Chciałbym poruszyć sprawę zmiany klimatu, oczywiście bardzo powierzchownie z uwagi na ograniczenia czasowe.
Thus we are meeting our Kyoto obligations only superficially and, in reality, making the problem worse.
W ten sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań z Kioto tylko powierzchownie, a tak naprawdę pogarszamy jeszcze problem.
superficially (też: cursorily)
It remains intact because the underlying causes have been addressed superficially and on the basis of a short-term, purely political rationale.
Dzieje się tak dlatego, że podstawowe przyczyny potraktowano pobieżnie i w sposób krótkowzroczny, kierując się wyłącznie myśleniem politycznym.
Nevertheless, let me say in the brief time at my disposal that I am very pleased that the Commission addressed the general issue of data privacy, albeit rather superficially.
Niemniej w tym krótkim przysługującym mi czasie chciałbym powiedzieć, że bardzo cieszy mnie fakt, iż Komisja odniosła się do problemu ochrony danych, mimo że zrobiła to raczej pobieżnie.

Przykłady użycia - "superficially" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUnder no circumstances can these be dealt with superficially or lightly.
W żadnym razie nie można traktować ich powierzchownie ani też lekceważąco.
EnglishI will now address the issue of climate change - obviously, very superficially, because of the time constraints here.
Chciałbym poruszyć sprawę zmiany klimatu, oczywiście bardzo powierzchownie z uwagi na ograniczenia czasowe.
EnglishThus we are meeting our Kyoto obligations only superficially and, in reality, making the problem worse.
W ten sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań z Kioto tylko powierzchownie, a tak naprawdę pogarszamy jeszcze problem.
EnglishWhilst a superficially attractive proposition, many of us were right not to be taken in as this has proved a false prospectus.
Chociaż na pozór jest to atrakcyjna propozycja, wielu z nas postąpiło słusznie, nie dając się zwieść, ponieważ okazała się ona zwodnicza.
EnglishThe idea that emigration is a product of poverty and desperation, although superficially plausible, turns out to be specious.
Koncepcja, że emigracja jest skutkiem ubóstwa i desperacji, chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się wiarygodna, tylko z pozoru jest słuszna.
EnglishIt remains intact because the underlying causes have been addressed superficially and on the basis of a short-term, purely political rationale.
Dzieje się tak dlatego, że podstawowe przyczyny potraktowano pobieżnie i w sposób krótkowzroczny, kierując się wyłącznie myśleniem politycznym.
EnglishParticularly as the basic preconditions for using the common European currency have not even superficially been met.
To dziwne, że walutą na tym terytorium jest euro, zwłaszcza że podstawowe warunki niezbędne do stosowania wspólnej waluty europejskiej nie zostały jeszcze rzeczywiście spełnione.
EnglishNevertheless, let me say in the brief time at my disposal that I am very pleased that the Commission addressed the general issue of data privacy, albeit rather superficially.
Niemniej w tym krótkim przysługującym mi czasie chciałbym powiedzieć, że bardzo cieszy mnie fakt, iż Komisja odniosła się do problemu ochrony danych, mimo że zrobiła to raczej pobieżnie.

Synonimy (angielski) dla "superficial":

superficial
English
superficiality