EN

supercomputer {rzeczownik}

volume_up
1. IT
supercomputer
This is our thousand-core supercomputer.
To jest nasz tysiącprocesorowy superkomputer.
So now we have this Blue Gene supercomputer.
Więc teraz mamy superkomputer Blue Gene.
You go to IBM, and you get a supercomputer, because they know how to take 10,000 laptops and put it into the size of a refrigerator.
Więc idziecie do IBM po superkomputer, bo oni potrafią Więc idziecie do IBM po superkomputer, bo oni potrafią zebrać moc 10.000 laptopów w coś wielkości lodówki.

Przykłady użycia - "supercomputer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEarly versions of the fluid were actually used on a Cray Supercomputer.
Jego wczesne wersje zostały wykorzystane w superkomputerze Cray.
EnglishSo this little thing here, polymerase, is essentially a supercomputer designed for replicating DNA.
Więc ta mała rzecz tutaj, polimeraza, to w zasadzie komputer zaprojektowany do powielania DNA.
EnglishThink of the AlloSphere as a large, dynamically varying digital microscope that's connected to a supercomputer.
Można ją sobie wyobrazić jako dynamiczny mikroskop cyfrowy podłączony do superkomputera.
EnglishSo we've created, using our supercomputer, the world's best computer model of malaria, which we'll show you now.
W naszym superkomputerze stworzyliśmy największy na świecie model malarii, który pokażemy wam teraz.
EnglishHowever, huge supercomputer analyses, done of the likely effectiveness of this, show that it won't buy us much time at all.
Wirus zmutował i atakuje ludzi więc zamknijmy lotniska.
EnglishThis is our thousand-core supercomputer.
EnglishSo now we have this Blue Gene supercomputer.
EnglishYou go to IBM, and you get a supercomputer, because they know how to take 10,000 laptops and put it into the size of a refrigerator.
Więc idziecie do IBM po superkomputer, bo oni potrafią Więc idziecie do IBM po superkomputer, bo oni potrafią zebrać moc 10.000 laptopów w coś wielkości lodówki.
EnglishThat's why the cellphone in your pocket is literally a million times cheaper and a thousand times faster than a supercomputer of the '70s. ~~~ Now look at this curve.
To dlatego komórka w waszej kieszeni jest dosłownie milion razy tańsza i tysiąc razy szybsza od superkomputera z lat '70 XX w. Spójrzcie na tę krzywą.