EN

super {przymiotnik}

volume_up
Let's see another super-conductor, a German super-conductor.
Obejrzyjmy innego super-dyrygenta, niemieckiego super-dyrygenta.
And essentially we are just an upright-walking, big-brained, super-intelligent ape.
W zasadzie jesteśmy wyprostowanymi, wyposażonymi w wielkie mózgi, super-inteligentnymi małpami.
Let us not allow this body to become a European super-regulator.
Nie pozwólmy, aby ta instytucja stała się super-regulatorem.
super (też: awesome)
ekstra pracowite.
PL

super {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
super (też: ekstra)
Obejrzyjmy innego super-dyrygenta, niemieckiego super-dyrygenta.
Let's see another super-conductor, a German super-conductor.
W zasadzie jesteśmy wyprostowanymi, wyposażonymi w wielkie mózgi, super-inteligentnymi małpami.
And essentially we are just an upright-walking, big-brained, super-intelligent ape.
Nie pozwólmy, aby ta instytucja stała się super-regulatorem.
Let us not allow this body to become a European super-regulator.
volume_up
copacetic {przym.} [Amer.] [slg.]
super (też: świetny, na medal)
volume_up
copasetic {przym.} [Amer.] [slg.]
super
volume_up
copecetic {przym.} [Amer.] [slg.]
super (też: świetny, na medal, świetny)
volume_up
copesetic {przym.} [Amer.] [slg.]
super (też: na medal)
volume_up
copesettic {przym.} [Amer.] [slg.]
super (też: najwyższej klasy)
super (też: odlotowy, fantastyczny)
volume_up
bangarang {przym.} [slg.]
volume_up
rad {przym.} [Amer.] [slg.]
super (też: wystrzałowy, cool)
volume_up
shibby {przym.} [slg.]
2. potoczny
Super sprawą związaną z FOXO jest to, że ma różne formy.
Now the really cool thing about FOXO is that there are different forms of it.
I to jest naprawdę super: starzeje się znacznie wolniej.
This is what's really cool: it's aging more slowly.
HC: Porozmawiajmy o modyfikacji smaku i zróbmy coś naprawdę super.
HC: Let's talk about flavor transformation, and let's actually make some cool stuff.
volume_up
radical {przym.} [Amer.] [slg.]

Przykłady użycia - "super" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd the bottom one is you lot -- super-creatives plotted in the same way.
Na dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
EnglishAnyway, skylines are super glamorous, city streets -- not so glamorous.
Tak czy siak, panoramy są nadzwyczaj efektowne, miejskie ulice – nie tak bardzo.
EnglishBut you don't have to be Ozzie Osborne -- you don't have to be super-outrageous to do this.
Wcale nie musisz byc jak Ozzi Osborne nie musisz być ekstrawagancki by to robić.
EnglishAlso, those super-symmetric particles are very strong candidates for the dark matter.
Te supersymetryczne cząstki są także silnymi kandydatami na składniki ciemnej materii.
EnglishIn one of the binary stars in our galaxy called FH Leo, we discovered the super flare.
Okryliśmy go w jednej z binarnych gwiazd naszej galaktyki, o nazwie FH Leo.
EnglishI mean, this is literally human beings with super-human strength and abilities.
To są prawdziwe istoty ludzkie z nadludzkimi siłami i możliwościami.
EnglishWe do not want this super-state; we do not want this imposed federalism.
A my nie chcemy tego superpaństwa; nie chcemy tego narzuconego federalizmu.
EnglishAnd essentially we are just an upright-walking, big-brained, super-intelligent ape.
W zasadzie jesteśmy wyprostowanymi, wyposażonymi w wielkie mózgi, super-inteligentnymi małpami.
EnglishThere was no need to create super-systems, and this is clearly spelled out in the amendments.
Nie było potrzeby tworzenia nadrzędnego systemu, co wyraźnie zaznaczono w poprawkach.
EnglishThey had their super-powerful technique, and they couldn't do as well.
Mieli swoją zaawansowaną technikę, a jednak nie doszli do tego, co on.
EnglishCould I then just correct the misunderstanding on the super levy?
Czy mogę zatem skorygować nieporozumienie w sprawie dodatkowej opłaty?
EnglishFirstly, in my view, the implementation of the super levy at this time would be inappropriate.
Po pierwsze, w mojej opinii wprowadzenie dodatkowej opłaty w takim czasie byłoby niestosowne.
EnglishI therefore completely disagree with the philosophy of super parties presented in this report.
Dlatego też całkowicie nie zgadzam się z przedstawioną w tym sprawozdaniu filozofią superpartii.
EnglishPlease... tell me I'm going to see the Jets win a Super Bowl.
Proszę...... powiedz mi, że zobaczę zwycięstwo Jetsów w Super Bowl.
EnglishIt's almost as if there was one beautiful kind of super-force, back at the beginning of time.
To tak jakby jeden piękny rodzaj supersiły na początku czasu.
EnglishWill only those that are able to afford it be able to be this super race of the future?
Czy tylko zamożni będą tworzyć super-rasę przyszłości?
EnglishFor heaven's sake, will symbols really create the super-state that some Members have talked about?
Na litość boską, czy symbole naprawdę stworzą superpaństwo, o którym mówili niektórzy posłowie?
EnglishMake no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
Nie należy błędnie rozumieć istoty sprawy: nie zamierzamy tworzyć nadrzędnej, scentralizowanej bazy danych.
EnglishLet us not allow this body to become a European super-regulator.
Nie pozwólmy, aby ta instytucja stała się super-regulatorem.
EnglishLet's see another super-conductor, a German super-conductor.
Obejrzyjmy innego super-dyrygenta, niemieckiego super-dyrygenta.

"super glue" - polskie tłumaczenie

super glue
Polish
  • super klej
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.