EN

sunk {przymiotnik}

volume_up
sunk (też: sunken)
sunk (też: sunken)
sunk (też: sunken)

Przykłady użycia - "sunk" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere we met a group of people whose boat had sunk and people had died.
Spotkaliśmy tam grupę osób, których łódź zatonęła, w wyniku czego zginęli ludzie.
EnglishMaking use of existing boreholes sunk for geological research purposes could reduce the cost involved.
Koszty można tutaj obniżać korzystając z istniejących odwiertów z badań geologicznych.
EnglishEver since, the country has sunk into unbelievable confusion.
Od tego momentu kraj zaczął pogrążać się w niewiarygodnym chaosie.
EnglishThey've got so much sunk in it that it's very difficult for them to spot emerging new markets.
Topią w nich tak dużo, że trudno im wyczuć nowe rynki.
EnglishHow could it not have sunk in when they'd been telling me?
Jak mogłam nie zwrócić na to uwagi, kiedy mi o tym opowiadali?
EnglishThey have sunk almost without trace in this communiqué.
W przedmiotowym komunikacie zniknęły niemal bez śladu.
EnglishYou have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us.
Czuwał pan nad agendą lizbońską: pogrążyła się ona w niebycie na długo przed tym, jak uderzył w nas kryzys kredytowy.
EnglishWithout the euro, the European Union would have sunk into a war of competitive devaluations against the backdrop of the crisis.
Bez euro Unia Europejska pogrążyłaby się w wojnie konkurencyjnych dewaluacji na tle kryzysu.
EnglishCertainly, if Ireland had opted to keep the Irish pound it would have disappeared, sunk without trace by now.
Oczywiście, gdyby Irlandia zdecydowała się zachować funta irlandzkiego, zniknęłaby, zatonęłaby dziś bez śladu.
EnglishIt is assumed that many other toxic waste transporters have been sunk just off the coast in the Tyrrhenian Sea.
Zakłada się, że u wybrzeży Morza Tyrreńskiego zatopiono o wiele więcej statków przewożących toksyczne odpady.
EnglishIn case you had forgotten: the Lisbon treaty was sunk by the democratic will of the people of Ireland.
W razie gdyby państwo zapomnieli: traktat lizboński został pogrzebany za sprawą demokratycznej woli narodu irlandzkiego.
EnglishWorse still, you are now so fearful of public opinion - you know that you are losing the argument - that you have sunk to abuse.
Co gorsze, teraz tak bardzo boi się pan opinii publicznej - wie pan, że traci pan argumenty - że posuwa się pan do nadużyć.
EnglishIt just sunk below the surface.
EnglishAnd I went out to sea on a Scripps ship and we almost got sunk by a giant rogue wave, and I was too young to be -- you know, I thought it was great!
Wypłynęliśmy na statku "Scripps" i prawie zatopiła nas monstrualna fala, a ja, młody i głupi, tylko się zapaliłem.
EnglishAnd Jehu drew his bow with his full strength, and smote Joram between his arms; and the arrow went out at his heart, and he sunk down in his chariot.
Tedy Jehu wziąwszy w ręce swoje łuk, postrzelił Jorama między ramiona jego, aż przeszła strzała przez serce jego, tak, że padł na wozie swoim.
EnglishAnd so even at a young age, that really resonated with me, and the whole notion of environmental preservation, at a very basic level, sunk in with me.
Nawet w tak młodym wieku naprawdę mną to wstrząsnęło. ~~~ Dotarła do mnie potrzeba zachowania środowiska naturalnego, w takim podstawowym rozumieniu.
EnglishHer gates are sunk into the ground; he hath destroyed and broken her bars: Her king and her princes are among the nations where the law is not; Yea, her prophets find no vision from Jehovah.
Zapadły w ziemię bramy jej, połamał i pokruszył zawory jej; król jej i książęta jej są między poganami; niemasz ani zakonu, także ani prorocy jej nie miewają widzenia od Pana.

"sunken garden" - polskie tłumaczenie

sunken garden
Polish
  • zatopiony ogród
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "sunk":

sunk