EN

Sunday {rzeczownik}

volume_up
AB: Szóstego -- czy była to niedziela?
Last Sunday was International Day for the Eradication of Poverty.
W zeszłą niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
He was arrested on Sunday and there is no prospect of his release.
Aresztowano go w niedzielę i nie wydaje się, żeby miał zostać wypuszczony.

Przykłady użycia - "Sunday" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn Sunday morning, 12 Turkish soldiers and 32 Kurds were killed in a Kurdish ambush.
W niedzielę rano w kurdyjskiej zasadzce zginęło 12 tureckich żołnierzy i 32 Kurdów.
EnglishIt is, of course, the Republic of Moldova's citizens voting on Sunday, not us.
To oczywiście obywatele Republiki Mołdowy wezmą udział w niedzielnym głosowaniu, nie my.
EnglishIt is extremely important to protect our observers until Sunday and beyond.
Niezwykle ważne jest zapewnienie ochrony naszych obserwatorów do niedzieli i później.
EnglishTuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
EnglishOn Sunday I watched - half joyful, half tearful - as events unfolded in Priština.
W niedzielę patrzyłem na wydarzenia w Prisztinie - trochę z radością, a trochę ze smutkiem.
English(PL) Mr President, last Sunday, local elections were held in Lithuania.
(PL) Panie Przewodniczący! W ostatnią niedzielę na Litwie odbyły się wybory lokalne.
EnglishLet me address the financial support package for Greece endorsed last Sunday.
Pozwolę sobie omówić pakiet wsparcia finansowego dla Grecji zaaprobowany w ubiegłą niedzielę.
EnglishSo we said, "Even if you have two hours one Sunday every six months, it doesn't matter.
"Nawet jeśli masz 2 godziny w niedzielę co 6 miesięcy, nie ma problemu.
EnglishKosovo's Assembly declared independence last Sunday in a climate of dignity.
W zeszłą niedzielę Zgromadzenie Narodowe Kosowa ogłosiło niepodległość w atmosferze godności.
EnglishThis is me buying some duck flavored paste at the Ranch 99 in Daly City on Sunday, November 15th.
Oto ja kupujący pastę z kaczki na Ranch 99 w Daly City, w niedzielę 15 listopada.
EnglishThat body held a meeting, and we held discussions with it, on Sunday.
Ten organ zebrał się, a my przeprowadziliśmy z nim dyskusję w niedzielę.
EnglishWhat is happening down there is not a pleasant Sunday afternoon stroll.
To, do czego dochodzi na południu, nie ma nic wspólnego z przyjemnym niedzielnym spacerem.
EnglishAnd, by the way, the Chinese Prime Minister reiterated this at Davos last Sunday.
Jeśli to jest utrzymywalne") A przy okazji, premier Chin powtórzył to w Davos w ostanią niedzielę.
EnglishHe was arrested on Sunday and there is no prospect of his release.
Aresztowano go w niedzielę i nie wydaje się, żeby miał zostać wypuszczony.
EnglishYou are standing for election to the Bavarian State Parliament on Sunday.
Kandyduje pan w niedzielnych wyborach do parlamentu Landu Bawarii.
EnglishMr President, last Sunday, a boat carrying 260 immigrants landed on our shores.
Panie przewodniczący, w zeszłą niedzielę łódź przewożąca 260 imigrantów przybiła do naszych brzegów.
EnglishAs you will be aware, a second round of presidential elections took place on Sunday in Ukraine.
Jak państwo wiecie, w niedzielę na Ukrainie odbyła się druga tura wyborów prezydenckich.
EnglishLast Sunday was International Day for the Eradication of Poverty.
W zeszłą niedzielę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
EnglishHe polished it every Sunday, but the birds kept crapping on the bonnet.
Polerował go każdej niedzieli, ale ptaki ciągle robiły na maskę.
EnglishVisitors’ Day at the ECB On Sunday 29 April 2012, the ECB plans to open its doors to the public.
Dzień otwarty w EBC: W niedzielę 29 kwietnia 2012 r. EBC chce zorganizować dzień otwarty.

Synonimy (angielski) dla "Sunday":

Sunday
Easter Sunday
English