EN

sun {rzeczownik}

volume_up
The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to its place where it ariseth.
Słońce wschodzi i słońce zachodzi, a spieszy się do miejsca swego, kędy wschodzi;
And there is natural variability caused by the Sun, caused by El Ninos.
Istnieje też naturalna zmienność spowodowana przez Słońce czy przez El Nino.
There can be no doubt that the Sun is an extraordinary source of energy.
Nie ma wątpliwości, że słońce jest wyjątkowym źródłem energii.

Przykłady użycia - "sun" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat profit hath man of all his labor wherein he laboreth under the sun?
Cóż za pożytek ma człowiek ze wszystkiej pracy swej, którą prowadzi pod słońcem?
EnglishWe want to put it out in the environment, and we want it to be powered by the Sun.
Chcemy wypuścić ją do środowiska, i chcemy, by była zasilana przez słońce.
EnglishNorway is known for its beautiful nature, fjords, mountains and the midnight sun.
Norwegia znana jest z pięknej przyrody, fiordów, gór i słońca o północy.
EnglishThe sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to its place where it ariseth.
Słońce wschodzi i słońce zachodzi, a spieszy się do miejsca swego, kędy wschodzi;
EnglishWhen Europe needs energy, it turns to Africa to benefit from its sun and sand.
Gdy Europa potrzebuje energii, zwraca się do Afryki, by skorzystać z jej słońca i piasku.
EnglishI go mourning without the sun: I stand up in the assembly, and cry for help.
Chodzę szczerniawszy, ale nie od słońca; powstaję i wołam w zgromadzeniu.
EnglishHow can we tell the difference between the sound of the Sun and the sound of a pulsar?
Jak możemy usłyszeć różnicę pomiędzy dźwiękiem Słońca, a dźwiękiem pulsara?
EnglishWisdom is as good as an inheritance; yea, more excellent is it for them that see the sun.
Dobra jest mądrość przy majętności,i jest pożteczna tym, którzy widzą słońce.
EnglishThen shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father.
Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego.
EnglishAnd very early on the first day of the week, they come to the tomb when the sun was risen.
A bardzo rano pierwszego dnia po sabacie przyszły do grobu, gdy weszło słońce.
EnglishStars will orbit the black hole in the very same way that planets orbit the sun.
Gwiazdy okrążają czarną dziurę tak samo jak planety okrążają słońce.
EnglishAnd there is natural variability caused by the Sun, caused by El Ninos.
Istnieje też naturalna zmienność spowodowana przez Słońce czy przez El Nino.
EnglishI have also seen wisdom under the sun on this wise, and it seemed great unto me:
Nadto widziałem i tę mądrość pod słońcem, która jest wielka u mnie:
EnglishAnd this is going to be an instrument to detect Earth-like planets around sun-like stars.
Będzie to narzędzie do wykrywania planet typu ziemskiego przy gwiazdach typu Słońca.
EnglishWell in case you've ever wondered, this is what the Sun sounds like.
W przypadku, jeśli kiedyś się nad tym zastanawialiście, tak właśnie brzmi słońce.
EnglishThis is being run out in the sun, and now I want to show you what the actual thing looks like.
To działa na słońce, a teraz chcę wam pokazać jak w to wygląda w rzeczywistości.
EnglishIt would take as many human bodies to make up the sun as there are atoms in each of us.
Do stworzenia słońca potrzebaby tak wiele ludzi, jak wiele jest atomów w ludzkim ciele.
EnglishThis thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Kometa krąży po orbicie wokół słońca z prędkością 15-35 km na sekundę.
EnglishThe sun ariseth, they get them away, And lay them down in their dens.
Lecz gdy słońce wznijdzie, zaś się zgromadzają, i w jamach swoich kładą się.
EnglishBe ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
Gniewajcie się, a nie grzeszcie; słońce niech nie zachodzi na rozgniewanie wasze.

"sun glare" - polskie tłumaczenie

sun glare
Polish
  • blask słońca
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"sun glint" - polskie tłumaczenie

sun glint
Polish
  • blask słońca
  • słońce glint
Więcej chevron_right

"sun glisten" - polskie tłumaczenie

sun glisten
Polish
  • blask słońca
  • słońce lśniące
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "sun":

sun
Sun
sun hat
English