EN

summing-up {rzeczownik}

volume_up
Dziękuję za podsumowanie, panie komisarzu!
(PL) Madam President, the current term of the European Parliament is drawing to a close, and so the time has come for a certain summing up.
Kadencja obecnego Parlamentu Europejskiego dobiega końca, pora więc na pewne podsumowanie.

Przykłady użycia - "summing-up" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFortunately, however, summing this third package up as ownership unbundling would be a mistake.
Jednak, na szczęście, podsumowanie trzeciego pakietu jako rozdziału właścicielskiego byłoby błędem.
EnglishSumming up, I would say that we have good laws, but in the future we have always to be vigilant.
Podsumowując, chciałabym powiedzieć, ze mamy dobre przepisy, ale w przyszłości musimy zawsze zachowywać czujność.
EnglishAnd each one of those is really kind of summing up the most important things for the United States at that time.
Każde z nich jest swoistym podsumowaniem najważniejszych spraw dla Stanów Zjednoczonych w danym czasie.
EnglishThank you for the summing-up, Commissioner.
English(PL) Madam President, the current term of the European Parliament is drawing to a close, and so the time has come for a certain summing up.
Pani przewodnicząca! Kadencja obecnego Parlamentu Europejskiego dobiega końca, pora więc na pewne podsumowanie.
EnglishI have already said and, in summing up, I will say again that China has reacted excessively harshly to the awarding of the Nobel Peace Prize.
Już o tym wspomniałem i raz jeszcze powtórzę na zakończenie, że Chiny zareagowały zbyt ostro na ogłoszenie laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
EnglishWhilst you were speaking, indeed whilst Mrs Gurmai was summing up her report, I noticed that there were members of the public coming into the visitors' gallery.
Podczas gdy pan mówił, a właściwie, gdy pani poseł podsumowywała swoje sprawozdanie, zauważyłem, że do galerii gości wchodziły osoby z zewnątrz.
EnglishIn summing up the Belgian Presidency, we should, first of all, appreciate its highly active role in designing the European financial stability system.
Podsumowując belgijską prezydencję, należy w pierwszej kolejności docenić jej bardzo aktywną rolę w kwestii projektowania europejskiego systemu stabilności finansowej.