"summer time" po polsku

EN

"summer time" - polskie tłumaczenie

EN

summer time {rzeczownik}

volume_up
1. Brytyjski angielski
This directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.
Dyrektywa ta ujednolica termin przechodzenia na czas letni w UE.
So we restored the present summer time regime, turning the clock twice a year.
Dlatego przywróciliśmy aktualnie obowiązujący czas letni i przestawianie zegarów dwa razy w roku.
This is often called Summer Time or Daylight Savings Time.
Jest to zmiana na tzw. czas letni.

Przykłady użycia - "summer time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.
Dyrektywa ta ujednolica termin przechodzenia na czas letni w UE.
EnglishSo we restored the present summer time regime, turning the clock twice a year.
Dlatego przywróciliśmy aktualnie obowiązujący czas letni i przestawianie zegarów dwa razy w roku.
EnglishIn 2002, we turned back and again introduced summer time.
W 2002 roku powróciliśmy jednak do poprzedniego systemu i przywróciliśmy zmianę czasu na letni.
EnglishThis is the ninth directive on the issue since 1980 when the first Summer Time Directive was adopted.
Jest to dziewiąta dyrektywa w tej sprawie od 1980 roku, kiedy przyjęto pierwszą dyrektywę w sprawie zmiany czasu na letni.
EnglishThis is often called Summer Time or Daylight Savings Time.
EnglishI'm going to do a summer internship at Time Warner.
EnglishSecondly, this summer, for the first time in several millennia, the Arctic sea route was navigable from the east and west.
Po drugie, tego lata pierwszy raz od kilku tysiącleci, arktyczny szlak morski był żeglowny od wschodu i od zachodu.
EnglishMr President, under Directive 2000/84/EC, summer time begins on the final Sunday in March and ends on the last Sunday in October.
Panie przewodniczący! Zgodnie z dyrektywą 2000/84/WE czas letni rozpoczyna się w ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października.
EnglishIn accordance with the above directives, in 2007, the Commission presented a report on the impact of the current summer time regime.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowych dyrektyw w 2007 roku Komisja przedstawiła sprawozdanie w sprawie skutków aktualnie obowiązującego systemu zmiany czasu na letni.
English. ~~~ Because if you sit a long time in summer in shorts, you will walk away with temporary branding of the story element on your thighs.
Zaletą tej ławki jest to, że jeśli latem siedzisz na niej w krótkich spodenkach odejdziesz z tymczasowym oznakowaniem elementu historii na twoich udach.
EnglishThe report concluded that, on the basis of the information placed at the disposal of the Commission, the summer time regime has no negative impact and generated some energy savings.
W sprawozdaniu stwierdzono, że z informacji przekazanych Komisji wynika, że zmiana czasu na letni nie przynosi szkody i pozwala oszczędzić energię.
English. - Of course, we have had a directive since January 2001, when the Council and Parliament adopted the current directive on summer time in the European Union.
wiceprzewodniczący Komisji. - Oczywiście, od stycznia 2001 roku obowiązuje przyjęta przez Radę i Parlament dyrektywa w sprawie zmiany czasu na letni w Unii Europejskiej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "summer time"

summer przymiotnik
Polish
summer rzeczownik
Polish
time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
prothrombin time rzeczownik
at that time przysłówek
Polish
by the time spójnik
in no time przysłówek
to have a good time czasownik
in next to no time przysłówek
with time
all the time przysłówek
common time rzeczownik