"summer" po polsku

EN

"summer" - polskie tłumaczenie

PL
PL
PL
EN

summer {rzeczownik}

volume_up
summer (też: summertime)
Climate change has turned this summer into a catalogue of catastrophes.
Zmiany klimatyczne zmieniły ubiegłe lato w katalog klęsk żywiołowych.
This was the summer when the special edition of "Close Encounters of the Third Kind" was released.
Lato, kiedy pojawiła się specjalna edycja "Bliskich spotkań trzeciego stopnia".
Preparations for such an operation have been ongoing throughout the summer.
Przygotowania do tej operacji trwały przez całe lato.

Przykłady użycia - "summer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis also occurred during the summer and it is happening now with databases.
Taka sytuacja miała miejsce tego lata i powtarza się teraz w przypadku baz danych.
EnglishWhat happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
Wraz z nimi pojawiły się bowiem pytania dotyczące systemów gwarancji depozytów.
EnglishHans is Austrian and spends his summer holiday every year on the Italian coast.
Hans jest Austriakiem i co roku spędza letnie wakacje na włoskim wybrzeżu.
EnglishLet us suppose that a crisis occurs in the summer, when Parliament is not sitting.
Wyobraźmy sobie, że kryzys następuje w lecie, kiedy Parlament nie obraduje.
EnglishAnd he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
I mógł napisać spory esej pod tytułem "Co zrobiłem w czasie letnich wakacji." (śmiech).
EnglishDuring his summer holidays, Joost works full-time in his native town in the Netherlands.
W czasie wakacji letnich Joost pracuje na pełen etat w swoim rodzinnym mieście.
EnglishForest fires in the summer of 2009 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Letnie pożary lasów (2009) (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
EnglishAre you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
Czy mogłaby Pani złożyć nam zobowiązanie, jakie złożyła Pani w lecie przed Parlamentem?
EnglishWhen will European forces advance into Chad, as promised for last summer?
Kiedy europejskie siły pokojowe wejdą do Czadu, jak to obiecano zeszłego lata?
EnglishOne opinion poll does not announce confidence any more than one swallow makes a summer.
Jeden sondaż opinii publicznej daje tyle pewności, co jedna jaskółka czyniąca wiosnę.
EnglishThe main source is through exposure to summer sunlight, which makes vitamin D in our skin.
Głównym źródłem są letnie promienie słoneczne, które wytwarzają w skórze witaminę D.
EnglishAnd we bring together every summer about 100 very talented students from around the world.
I gromadzimy każdego lata około 100 bardzo utalentowanych studentów z całego świata.
EnglishThe Commission has 100 official director-general posts - 100 since the summer.
Komisja ma 100 urzędowych etatów dla dyrektorów generalnych - od minionego lata jest ich 100.
EnglishThe LHC is certainly, when it turns on in summer, going to write the next chapter of that book.
LHC na pewno, gdy zostanie włączone latem, napisze kolejny rozdział tej książki.
EnglishLast summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Ubiegłego lata na większości terytorium Rumunii doszło do poważnych powodzi i osuwisk ziemi.
EnglishSchool fruit will not simply rain down on schools after the summer break.
Po przerwie wakacyjnej owoce przeznaczone dla szkół nie posypią się po prostu na szkoły.
EnglishWe just finished a whole semester and we gotta go to summer school?
Dopiero co skończyliśmy cały semestr a teraz mamy jeszcze chodzić do letniej szkoły?
EnglishThe study will be commissioned shortly and its findings will be published next summer.
Analiza zostanie zlecona niebawem, a jej wyniki zostaną opublikowane latem przyszłego roku.
English. - Indeed, we intend to promote communication on sport this summer.
komisarz. - Rzeczywiście, tego lata zamierzamy przedstawić komunikat w sprawie sportu.
EnglishPatrick Ewing, who played for Georgetown in the '80s, comes back every summer.
Patrick Ewing, który w latach 80-tych grał w reprezentacji Georgetown......odwiedza nas co roku.

"summer garden" - polskie tłumaczenie

summer garden
Polish
  • ogród letni
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"summer getaway" - polskie tłumaczenie

summer getaway
Polish
  • letni wypad
Więcej chevron_right

"summer glow" - polskie tłumaczenie

summer glow
Polish
  • letni blask
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "summer":

summer
English
Indian summer