EN

to sum up, … [przykład]

volume_up
to sum up, …
To sum up, this document is of great importance to most people.
Podsumowując, ten dokument ma wielkie znaczenie dla większości ludzi.
In conclusion, I will briefly sum up some of my previous points.
Podsumowując, pokrótce streszczę kilka z wcześniej poruszanych przeze mnie kwestii.
To sum up, Georgia has been opened up for free and unhindered trade.
Podsumowując, otworzono Gruzję dla wolnego i nieskrępowanego handlu.

Przykłady użycia - "to sum up, …" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(DE) Madam President, sum up globalisation in two minutes - well, here goes!
(DE) Pani przewodnicząca! Mam podsumować globalizację w dwie minuty - cóż, spróbuję.
EnglishThese sayings sum up the essential point of reforming the EU market in wine.
Te powiedzenia podsumowują najważniejsze punkty reformy unijnego rynku wina.
EnglishAnd I tried to sum this up in some kind of symbol that means something, to me anyway.
Próbowałem przedstawić to jakimś symbolem, który by coś oznaczał, przynajmniej dla mnie.
EnglishI will just sum this up very quickly, because it is a broad subject.
Jako że jest to bardzo szerokie zagadnienie, dokonam tu tylko szybkiego podsumowania.
EnglishI end by saying that the situation is very difficult to sum up.
Na zakończenie pragnę powiedzieć, że bardzo trudno jest podsumować całą sytuację.
EnglishI would like to start by attempting to sum up some of the most important principles in this matter.
Na początek postaram się podsumować kilka najważniejszych zasad w tym względzie.
EnglishTo sum up, then, an automatic exchange of information upon request.
Reasumując zatem - automatyczna wymiana informacji dokonywana na życzenie.
EnglishIn conclusion, I will briefly sum up some of my previous points.
Podsumowując, pokrótce streszczę kilka z wcześniej poruszanych przeze mnie kwestii.
EnglishTo sum up, Georgia has been opened up for free and unhindered trade.
Podsumowując, otworzono Gruzję dla wolnego i nieskrępowanego handlu.
EnglishTo sum up, this is a programme that reveals a world with many dangers and few opportunities.
Podsumowując, jest to program, w którym można dojrzeć świat wielu zagrożeń i niewielu szans.
EnglishTo sum up, in some fields SIS II gives us a better Europe.
Reasumując, w pewnych dziedzinach SIS II daje nam w rezultacie lepszą Europę.
EnglishLadies and gentlemen, please allow me to sum up what I would like to say in three main points.
Panie i panowie! Pozwólcie mi zawrzeć to, co mam do powiedzenia, w trzech głównych punktach.
EnglishThe result is extremely easy to sum up: business as usual for the car industry.
Wynik niezwykle łatwo podsumować: jak zwykle chodzi o rozwiązanie opłacalne dla przemysłu motoryzacyjnego.
EnglishTo sum up, this document is of great importance to most people.
Podsumowując, ten dokument ma wielkie znaczenie dla większości ludzi.
EnglishTo sum up, this is a good start towards objectives not yet achieved.
Podsumowując, jest to dobry początek drogi w kierunku celów, które nie zostały jeszcze osiągnięte.
English(CS) Ladies and gentlemen, allow me to sum up all the arguments.
(CS) Panie i panowie! Pozwólcie, że podsumuję wszystkie argumenty.
EnglishSo to sum up, what have we learned from studying genomes of present day humans and extinct humans?
Podsumowując, czego dowiedzieliśmy się ze studiowania genomów współczesnych i wymarłych ludzi?
EnglishTo sum up, I believe that we should adopt the report in the interests of a vision of a united Europe
Podsumowując, uważam, że podążając za wizją zjednoczonej Europy, sprawozdanie należy przyjąć.
EnglishTo sum up, I think that we can come up with a good end result if the Council has the will to do so.
Podsumowując, uważam, że możemy osiągnąć dobry rezultat końcowy, jeżeli Rada jest na to gotowa.
EnglishTo sum up, we are leaving enriched by some important information.
Podsumowując, wychodzimy wzbogaceni o pewne ważne informacje.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to sum up, …"

sum rzeczownik
up przymiotnik
up przyimek
up przysłówek
Polish
to put up czasownik