"sulphate" po polsku

EN

"sulphate" - polskie tłumaczenie

EN

sulphate {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia, Brytyjski angielski
sulphate (też: sulfate)
It is not expected that pseudoephedrine sulphate impairs psychomotor performance.
Nie przypuszcza się, by siarczan pseudoefedryny zaburzał zdolności psychomotoryczne.
The other ingredients are sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium sulphate,
Pozostałe składniki leku to: sodu jednowodny diwodorofosforan, sodu siarczan, mannitol
The other ingredients are: protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium
Inne składniki leku to: siarczan protaminy, metakrezol, fenol, chlorek cynku, sodu

Przykłady użycia - "sulphate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is not expected that pseudoephedrine sulphate impairs psychomotor performance.
Nie przypuszcza się, by siarczan pseudoefedryny zaburzał zdolności psychomotoryczne.
EnglishEach ml of solution for infusion contains 2 mg ciprofloxacin (as hydrogen sulphate)
Każdy ml roztworu do infuzji zawiera 2 mg cyprofloksacyny (w postaci wodorosiarczanu)
EnglishThe other ingredients are sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium sulphate,
Pozostałe składniki leku to: sodu jednowodny diwodorofosforan, sodu siarczan, mannitol
EnglishThe active substances are desloratadine and pseudoephedrine (as sulphate)
Substancjami czynnymi leku są desloratadyna i pseudoefedryna (w postaci siarczanu)
EnglishThe other ingredients are: protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium
Inne składniki leku to: siarczan protaminy, metakrezol, fenol, chlorek cynku, sodu
Englishlispro in Humalog BASAL is available in a suspension together with protamine sulphate.
Insulina lispro zawarta w leku Humalog BASAL tworzy zawiesinę z siarczanem protaminy.
EnglishEach tablet contains 2.5 mg desloratadine and 120 mg pseudoephedrine (as sulphate).
Każda tabletka zawiera 2, 5 mg desloratadyny i 120 mg pseudoefedryny (w postaci siarczanu).
EnglishEach hard capsule contains indinavir sulphate corresponding to 200 mg of indinavir.
Każda kapsułka twarda zawiera siarczan indynawiru w ilości odpowiadającej 200 mg indynawiru.
EnglishEach hard capsule contains indinavir sulphate corresponding to 400 mg of indinavir.
Każda kapsułka twarda zawiera siarczan indynawiru w ilości odpowiadającej 400 mg indynawiru.
EnglishOne measuring spoon of 1.5 g oral powder contains 50 mg of atazanavir (as sulphate).
Jedna łyżeczka dozująca o pojemności 1, 5 g zawiera 50 mg atazanawiru (w postaci siarczanu).
EnglishAdsorbed on amorphous aluminium hydroxyphosphate sulphate (225µg Al).
adsorbowane na amorficznym siarczanie wodorofosforanu glinu (225 μg Al).
Englishadsorbed on amorphous aluminium hydroxyphosphate sulphate adjuvant (225 micrograms Al).
adsorbowane na adiuwancie amorficznego siarczanu wodorofosforanu glinu (225 mikrogramów Al).
EnglishCapsule shell gelatin, titanium dioxide (E171), sodium lauryl sulphate, silicon dioxide.
Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan krzemu dwutlenek.
EnglishHydrocortisone aceponate Miconazole as nitrate Gentamicin as sulphate
Aceponian hydrokortyzonu Mikonazol (w postaci azotanu) Gentamycyna (w postaci siarczanu)
EnglishThe other ingredients are gelatin, lactose monohydrate, sodium lauryl sulphate, povidone K30,
Substancje pomocnicze: żelatyna, laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, powidon K30,
EnglishThe other ingredients are protamine sulphate, m-cresol, phenol, glycerol, dibasic sodium
inne składniki leku to: siarczan protaminy, m- krezol, fenol, glicerol, sodu diwodorofosforan
EnglishThe other ingredients are: protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen
Inne składniki leku to: siarczan protaminy, metakrezol, fenol, chlorek cynku, sodu
EnglishThe insulin lispro in Humalog BASAL is available in a suspension together with protamine sulphate.
Insulina lispro w leku Humalog BASAL jest w zawiesinie razem z siarczanem protaminy.
EnglishThe insulin lispro in Humalog BASAL is available in a suspension together with protamine sulphate.
Insulina lispro zawarta w leku Humalog BASAL tworzy zawiesinę z siarczanem protaminy.
EnglishEach tablet contains 300 mg of clopidogrel (as hydrogen sulphate).
Każda tabletka zawiera 300 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).

Synonimy (angielski) dla "sulphate":

sulphate
English