EN

sulfur {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
sulfur (też: sulphur)
So this fact that Boranes smell of sulfur had been known since 1910, and utterly forgotten until 1997, 1998.
Czyli fakt, że borany pachną siarką, znany w 1910 r. poszedł w niepamięć aż do '97-'98r.
Czy pachnie siarką?
To put sulfur dioxide in the stratosphere would cost on the order of a billion dollars a year.
Umieszczenie dwutlenku siarki w stratosferze kosztowałoby około miliard dolarów rocznie.
2. Zoologia
sulfur (też: brimstone)

Przykłady użycia - "sulfur" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo put sulfur dioxide in the stratosphere would cost on the order of a billion dollars a year.
Umieszczenie dwutlenku siarki w stratosferze kosztowałoby około miliard dolarów rocznie.
EnglishSo this fact that Boranes smell of sulfur had been known since 1910, and utterly forgotten until 1997, 1998.
Czyli fakt, że borany pachną siarką, znany w 1910 r. poszedł w niepamięć aż do '97-'98r.
EnglishThat's why you're building these pyramids of sulfur blocks.
EnglishThis one came from the sulfur dioxide from Mount Pinatubo in 1991 -- cooled the earth by half a degree.
Ma swoje korzenie w dwutlenku siarki pochodzącym z erupcji wulkanu Pinatubo w 1991 roku, który ochłodził ziemię o pół stopnia.
EnglishIn fact, sulfur-reducing bacteria, as part of their synthesis, they will emit, as a byproduct, nanoparticles into the water.
Bakterie siarkowe w ramach jej utleniania Bakterie siarkowe w ramach jej utleniania uwalniają do wody nanocząsteczki.
EnglishYou know, breathing high concentrations here of sulfur dioxide, carbon dioxide and methane gas, in unequal quantities -- 19 years of this.
Wdychając wysokie stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i metanu w nierównych ilościach. ~~~ I tak przez 19 lat.
EnglishNow, does it smell of sulfur?
EnglishSo which means that it's really impossible to find an object where you find about 10 times more sulfur than silicon, five times more calcium than oxygen.
To bardzo istotny wykres, stosunkowe rozpowszechnienie pierwiastków w gwiazdach typu Słońca i w materii międzygwiazdowej.
EnglishYeah, the sulfur's melting.
EnglishI went searching for a type of molecule, any molecule, that would have that vibration and that -- the obvious prediction was that it should absolutely smell of sulfur.
Szukałem cząsteczki, jakiejkolwiek, z taką wibracją, i która - rzecz jasna - bezwarunkowo powinna pachnieć siarką.
English. ~~~ That put a whole bunch of sulfur in the stratosphere with a sort of atomic bomb-like cloud.
To jest góra Pinatubo na początku lat dziewięćdziesiątych, która wysłała kupę siarki do stratosfery tworząc chmurę wyglądającą jak po bombie atomowej.
EnglishWhether this idea is right or some other idea is right, I think it's almost certain we will eventually think of cleverer things to do than just putting sulfur in.
Gdyby tak inżynierowie i naukowcy zwrócili swe myśli ku temu to niezwykłe jak moglibyśmy wpłynąć na naszą planetę. ~~~ Daje nam to olbrzymi wpływ.
EnglishBecause as you separate that petroleum from the sand, and use an enormous amount of energy inside that vapor -- steam to separate this stuff -- you also have to separate out the sulfur.
Ponieważ w trakcie procesu oddzielenia ropy naftowej od piasku, przy użyciu ogromnej siły pary wodnej oddzielamy również siarkę.
EnglishIt's produced to get sulfur out of gasoline -- which I find is somewhat ironic. ~~~ It's produced in the fertilizer industry; it's produced in the chemical manufacturing industry.
Na świecie produkuje się mnóstwo wodoru, np. by pozyskać siarkę z benzyny, co uważam za ironiczne, Produkuje się go w przemyśle nawozowym, przemyśle chemicznym.

Synonimy (angielski) dla "sulfur":

sulfur
sulfurous
sulfur hexafluoride