"sugar cane" po polsku

EN

"sugar cane" - polskie tłumaczenie

EN

sugar cane {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "sugar cane" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego (głosowanie)
EnglishBiofuels produced from sugar cane are very competitive in the global market.
Biopaliwa produkowane z trzciny cukrowej są bardzo konkurencyjne na rynku światowym.
EnglishMy only concern regards the effect any restructuring could have on sugar cane producers from developing countries.
Moja jedyna obawa dotyczy skutku, który jakakolwiek restrukturyzacja może wywrzeć na producentów trzciny cukrowej z krajów rozwijających się.
EnglishI do not agree with the report in its intent to apply the process of withdrawal of sugar surplus to cane refiners.
Nie zgadzam się ze sprawozdaniem w tym zakresie, w jakim zmierza ono do włączenia rafinerii trzciny cukrowej do procesu wycofywania nadwyżek cukru.
EnglishSadly I have the impression that all these proposals are considerably restricting sugar beet growing in order to carve out a place for cane sugar.
Niestety, mam wrażenie, że wszystkie te propozycje bardzo ograniczają uprawę buraka cukrowego tak, aby zrobić miejsce dla cukru trzcinowego.
EnglishThis is excellent news for cane-sugar-rum sector production, which is crucial to the economic and social balance of these territories.
Jest to doskonała wiadomość dla sektora produkcji rumu z trzciny cukrowej, która ma decydujące znaczenie dla równowagi społecznej i gospodarczej tych terytoriów.
EnglishAt that time, the Committee on Agriculture and Rural Development visited the island of Réunion where I visited a small agricultural holding that grows sugar cane.
Wtedy Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwiedziła wyspę Réunion, gdzie odwiedziłem małe gospodarstwo rolne zajmujące się uprawą trzciny.
EnglishThe Commission opportunely took into account that 40 000 jobs depend directly or indirectly on sugar cane cultivation, across a total of 5 500 farms.
Komisja w odpowiednim czasie uwzględniła, że bezpośrednio lub pośrednio od uprawy trzciny cukrowej zależnych jest 40 000 miejsc pracy w 5500 gospodarstwach rolnych.
EnglishAt the same time, milk in Europe is being poured down the drains right now, and rapeseed and sugar cane, now blooming in the fields, will be poured into vehicles' fuel tanks.
Tymczasem w Europie mleko marnuje się w niebotycznych ilościach, podczas gdy właśnie dojrzewające zbiory oleju rzepakowego i cukru trzcinowego zostaną wlane w samochodowe zbiorniki na paliwo.

Synonimy (angielski) dla "sugar cane":

sugar cane

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sugar cane"

sugar rzeczownik
Polish
cane rzeczownik
to cane czasownik
candy cane rzeczownik
sugar plant rzeczownik
Polish
sugar beet rzeczownik
sugar daddy rzeczownik
sugar lump rzeczownik
sugar glider rzeczownik
sugar mill rzeczownik
Polish