"suffocating" po polsku

EN

"suffocating" - polskie tłumaczenie

PL
EN

suffocating {przysłówek}

volume_up
suffocating (też: stifling)

Przykłady użycia - "suffocating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Panowała dusząca atmosfera, przez którą nie czułem się dumny ze swojej ojczyzny.
EnglishIt's not something you have to worry about -- the air in this room all gathering over one part of the room and suffocating us.
Nie musimy się obawiać, że powietrze w tej sali zbierze się w jednym miejscu i nas udusi.
EnglishWe must avoid creating bureaucratic obstacles which serve to muzzle dynamism and entrepreneurship to the point of suffocating them.
Musimy unikać tworzenia przeszkód biurokratycznych, które tłumią dynamizm i przedsiębiorczość do tego stopnia, że zostają one zupełnie zduszone.
EnglishIt is crucial that we get regulation that ensures the responsibility and the legitimacy of the financial sector without suffocating innovation.
Zasadnicze znaczenie ma dla nas stworzenie mechanizmu regulacji zapewniającego odpowiedzialność sektora finansów i jego funkcjonowanie w zgodzie z prawem, bez tłumienia innowacyjności.

Synonimy (angielski) dla "suffocating":

suffocating
suffocation