"suction" po polsku

EN

"suction" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
heat suction cups {l.mn.}
PL
EN

suction {rzeczownik}

volume_up
suction (też: choke)
Anesthesia machine: multi-parameter monitor, operating lights, suction.
Aparatura do anestezji: urządzenie monitorujące wiele parametrów, oświetlenie do operacji, ssanie.

Przykłady użycia - "suction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnesthesia machine: multi-parameter monitor, operating lights, suction.
Aparatura do anestezji: urządzenie monitorujące wiele parametrów, oświetlenie do operacji, ssanie.
EnglishIn order to pump money into an economy, you first have to suction that money out of the economy.
Jeżeli chcemy wpompować pieniądze w gospodarkę, najpierw musimy te pieniądze z gospodarki wyssać.
EnglishDo not use suction or irrigation directly at the implant site as the particles of Osigraft may be removed.
Nie stosować ssania lub płukania bezpośrednio w miejscu implantacji, gdyż w ten sposób można usunąć cząsteczki leku Osigraft.
EnglishDo not use suction or irrigation directly at the implant site as the particles of Osigraft may be removed.
Nie stosować ssania lub płukania bezpośrednio w miejscu implantacji, gdyż w ten sposób można usunąć cząsteczki preparatu Osigraft.
EnglishHere's the new project: we're trying to create the first climbing search-and-rescue robot -- no suction or magnets -- that can only move on limited kinds of surfaces.
To nasz nowy projekt: budujemy pierwszego wspinającego się robota ratowniczego - bez przyssawek i magnesów - pozwalających poruszać się tylko po wybranych podłożach.

Synonimy (angielski) dla "suction":

suction