"to suck" po polsku

EN

"to suck" - polskie tłumaczenie

PL
PL
volume_up
you suck! {wykrz.}
EN

to suck {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to suck (też: to suckle)
It is therefore important that you do not suck, chew or swallow the tablet.
Dlatego ważne jest, aby nie ssać, nie żuć lub nie połykać tabletki.
He shall suck the poison of asps: The viper's tongue shall slay him.
Głowę padalcową ssać będzie; zabije go język jaszczurczy.
Patients should not chew or suck the tablet because of a potential for oropharyngeal ulceration.
Pacjenci nie powinni żuć ani ssać tabletek, ponieważ lek może powodować owrzodzenia jamy
to suck
to suck (też: to draw in)
2. "current, mud"
Teraz wyciągnę tę stronę i będę wciągał powietrze.
And we get sucked into that faster than anything.
I wciąga nas to szybciej niż cokolwiek innego.
When I started working on these projects, I was not thinking at all about economics, but eventually it kind of sucks you back in.
Kiedy zaczęłam pracę nad tymi projektami w ogóle nie myślałam o ekonomii ale to jakoś człowieka wciąga.
3. Amerykański angielski, wulgarny
to suck (też: to stink)

Przykłady użycia - "to suck" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDH: I know what you're thinking: other juggling teams must really suck.
BF: Dobrze. ~~~ DH: Pewnie myślicie: inne drużyny musiały być beznadziejne.
EnglishAnd you can have a hundred million of these homes, and it's great because they suck carbon.
Możemy mieć sto milionów takich domów. ~~~ To świetnie, bo pochłaniają dwutlenek węgla.
EnglishIt is therefore important that you do not suck, chew or swallow the tablet.
Dlatego ważne jest, aby nie ssać, nie żuć lub nie połykać tabletki.
EnglishMaybe it just wants to suck the power up so it can dabble in people's everyday lives.
Być może chce ono po prostu zagarnąć dla siebie władzę, aby móc ingerować w życie codzienne ludzi.
EnglishHer young ones also suck up blood: And where the slain are, there is she.
Izali na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę, i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje?
EnglishSo the woman tarried and gave her son suck, until she weaned him.
Została tedy niewiasta, i karmiła piersiami syna swego, aż go zostawiła.
EnglishPatients should not chew or suck the tablet because of a potential for oropharyngeal ulceration.
Pacjenci nie powinni żuć ani ssać tabletek, ponieważ lek może powodować owrzodzenia jamy
EnglishDo not chew, suck or allow the tablet to dissolve in your mouth.
Nie należy żuć, ssać lub pozwolić, aby tabletka rozpuściła się w ustach.
EnglishBut woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!
Lecz biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni!
EnglishWhat if they come to, you know, suck up our oceans for the hydrogen?
Co jeśli przyjadą, żeby, wiecie, wyssać nasze oceany dla wodoru?
EnglishVampires because they suck the economic vitality out of their people.
Wampirzą, ponieważ wysysają ekonomiczną żywotność swoich ludzi.
EnglishBut woe unto them that are with child and to them that give suck in those days!
A biada brzemiennym i piersiami karmiącym w one dni!
EnglishNow, in our company, this is what we call "the pinky-suck moment."
W naszej firmie takie momenty nazywamy "Doktor Zło przedstawia."
EnglishWoe unto them that are with child and to them that give suck in those days!
Ale biada brzemiennym i piersiami karmiącym w owe dni!
EnglishOral use Do not suck or chew tablets Read the package leaflet before use
Podanie doustne Nie ssać i nie żuć tabletek Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku
EnglishHe shall suck the poison of asps: The viper's tongue shall slay him.
Głowę padalcową ssać będzie; zabije go język jaszczurczy.
EnglishSo it enables you to very rapidly aspirate, or suck out, rich bone marrow very quickly through one hole.
Pozwala to na szybkie zassanie bogatego szpiku poprzez jedno wkłucie.
EnglishFrankly, we do it better than anybody and we still suck at it.
Szczerze, to jesteśmy najlepsi, ale i tak jesteśmy do niczego.
English. ~~~ I'm going to suck in air.
Teraz wyciągnę tę stronę i będę wciągał powietrze.
EnglishAnd we also suck in messages from everything from the television, to advertising, to marketing, etc.
Słuchamy również co nam mówią telewizja, reklamy marketing itp.