"such as for example" po polsku

EN

"such as for example" - polskie tłumaczenie

EN

such as for example

volume_up
On the other hand, banking is cheaper in the Netherlands or in Austria, for example.
Z drugiej strony, bankowość jest tańsza w takich krajach, jak na przykład Holandia czy Austria.
It is not associated with any significant event, as the Irish referendum was, for example.
Nie ma związku z żadnym ważnym wydarzeniem, takim jak na przykład irlandzkie referendum.
Some Member States, for example, Spain, have well thought-out regulations in this area.
Niektóre państwa członkowskie, jak na przykład Hiszpania, mają dobre przepisy w tym zakresie.

Przykłady użycia - "such as for example" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Union, for example, would provide EUR 13 billion in trade currency.
Przykładowo Unia Europejska byłaby źródłem 13 miliardów euro w walucie handlowej.
EnglishI have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Jako przykład przytoczyłem sprawę, którą pan poruszył, a dokładnie kodeks drogowy.
EnglishWe are facing another example of the hypocrisy of the majority of this Parliament.
Mamy do czynienia z kolejnym przykładem hipokryzji większości w tym Parlamencie.
EnglishThe example of the Baltic States, however, shows that we are in the same boat.
Przykład państw bałtyckich pokazuje jednak, że znajdujemy się na tej samej łodzi.
EnglishSavers and pensioners, for example, are asking themselves where this is heading.
Na przykład osoby oszczędzające i emeryci pytają się, do czego to wszystko zmierza.
EnglishThe fifth freedom, for example, Prime Minister Janša, is part of social policy.
Panie premierze Janša! Na przykład piąta swoboda jest częścią polityki społecznej.
EnglishThis is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
EnglishIts constitution is, in some respects, an example for a European constitution.
Jej konstytucja jest w pewnych obszarach zbliżona do konstytucji europejskiej.
EnglishThere's a lot of animals that use this trick, for example this black dragonfish.
Jest wiele zwierząt, używających tej sztuczki, na przykład ten czarny wężor.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
EnglishThe example of Denmark, which the rapporteur did not mention, I think shows this.
Udowadnia to, jak sądzę, przykład Danii, o którym sprawozdawca nie wspomniał.
EnglishFor example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?
Na przykład: "Panie komisarzu, co to będzie, gdy zostaną zniesione bariery taryfowe?
EnglishMany Member States, the Netherlands for example, have expressly warned against this.
Wiele państw członkowskich - na przykład Holandia - wyraźnie przed tym ostrzega.
EnglishI am thinking, for example, of the INDECT project, which was funded by the FP7.
Mam na myśli na przykład projekt INDECT, który był finansowany z środków 7PR.
EnglishHowever, other rules, for maritime navigation for example, are still lacking.
Wciąż brakuje jednak innych przepisów, chociażby dotyczących żeglugi morskiej.
EnglishFor example, in Lithuania around 50% of all car journeys are less than a kilometre.
Na przykład na Litwie około 50% przejazdów samochodem jest krótszych niż kilometr.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
EnglishWe have seen promising signals, for example, from the new government in Japan.
Dostrzegliśmy obiecujące sygnały, na przykład ze strony nowego rządu Japonii.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.