"such" po polsku

EN

"such" - polskie tłumaczenie

volume_up
such {przym.}
volume_up
such {przysł.}
volume_up
such as [przykład]
EN

such {przymiotnik}

volume_up
such (też: such a, that kind of)
Such a step would prevent Hungarian producers from increasing their production.
Taki krok uniemożliwiłby węgierskim producentom zwiększenie produkcji.
So one of my colleagues up the road and his collaborators have built such a detector.
Zespół mojego kolegi zbudował taki detektor. ~~~ Zespół mojego kolegi zbudował taki detektor.
When you experience such a reaction, you should immediately contact your doctor.
Jeśli wystąpi taki odczyn, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
such
and who is there, that, being such as I, would go into the temple to save his life?
Któż takowy, jakom ja, coby wszedłszy do kościoła, żyw został?
Izali to jest takowy post, jakim obrał, a dzień, w któryby trapił człowiek duszę swoję?
However, only a few Member States - I think it is three so far - have either a PNR system in place or plans for such a scheme.
Jednak tylko parę państw członkowskich - wydaje mi się, że jak dotąd trzy - posiada wdrożony system PNR lub takowy planuje.

Synonimy (angielski) dla "as such":

as such