"subway station" po polsku

EN

"subway station" - polskie tłumaczenie

EN

subway station {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "subway station" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnother functional work, it's in the south side of Chicago for a subway station.
Kolejna praca funkconalna znajduje się na południu Chicago na stacji metra.
Englishday and night, on a bench in the 103rd Street subway station, until finally one day she vanished.
dzień i noc, na ławce na stacji metra przy sto trzeciej Ulicy aż do dnia gdy zniknęła.
EnglishSo she's stunned that he's standing in a subway station.
Więc jest oszołomiona, że on stoi na stacji metra.
EnglishAnd because it was in Union Square Park, right by a subway station, there were hundreds of people by the end who stopped and looked up and watched what we were doing.
Było to zaraz przy stacji metra na Union Square, pod koniec zgromadziły się setki ludzi, którzy przystawali i patrzyli w górę co robimy.
EnglishSo he got Joshua Bell to take his million dollar violin down to a Washington D.C. subway station and stand in the corner and see how much money he would make.
Więc skłonił Joshuę Bella do zabrania swoich skrzypiec wartych milion dolarów na stację metra w Waszyngtonie i stania w rogu, by zobaczyć, jak wiele pieniędzy zarobi.
EnglishHowever, the examples clearly show that even at this resolution, positive identification is not guaranteed at the 100-150 lux illumination that is typical in an office corridor or subway station.
Z przedstawionych przykładów jasno wynika, że nawet taka rozdzielczość nie gwarantuje pomyślnej identyfikacji przy oświetleniu 100–150 luksów typowego dla korytarzy czy stacji metra.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "subway station"

subway rzeczownik
station rzeczownik
train station rzeczownik
petrol station rzeczownik
nuclear power station rzeczownik
total station rzeczownik
Polish
atomic power station rzeczownik
comfort station rzeczownik
Polish
pumping station rzeczownik
railway station rzeczownik
triangulation station rzeczownik
electric power station rzeczownik