"subversion" po polsku

EN

"subversion" - polskie tłumaczenie

EN

subversion {rzeczownik}

volume_up
1. "overthrow"
2. "attempts"

Przykłady użycia - "subversion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is a vehicle for globalist power; it is preparing our economic, moral and cultural subversion.
Jest nośnikiem globalistycznej władzy, gotuje nam upadek gospodarczy, moralny i kulturowy.
EnglishOn 27 December 2007, Hu Jia was placed under house arrest on charges of inciting subversion.
Dnia 27 grudnia 2007 r. Hu Jia został objęty aresztem domowym w związku z zarzutami podburzania do działalności wywrotowej.
EnglishSo that is an example, both of wisdom in practice and the subversion of wisdom by rules that are meant, of course, to make things better.
Jest to przykład zarówno mądrości w praktyce jak i jej odwrotności -- zasad, którą mają oczywiście wszystko polepszyć.
EnglishIn July of that year he was arrested for 'inciting subversion of state power' and continues to be held in a detention facility in Jiamusi City.
W lipcu tego samego roku został aresztowany za "podżeganie do obalenia władzy” i do tej pory przebywa w ośrodku zatrzymań w Jiamusi City.

Synonimy (angielski) dla "subversion":

subversion
subversive