"suburbia" po polsku

EN

"suburbia" - polskie tłumaczenie

EN

suburbia {rzeczownik}

volume_up
suburbia (też: burbs, outskirts, suburbs)
We all tend to think of suburbia as this very family-focused place, but that's really not the case anymore.
Najczęściej wydaje nam się, że przedmieścia to są miejsca bardzo pro-rodzinne. ~~~ Ale tak naprawdę, to już tak nie jest.
And especially as suburbia is becoming less centered on the family, the family households, there's a real hunger for more third places.
A szczególnie skoro przedmieścia stają się mniej skupione na rodzinach, rodzinnych gospodarstwach domowych, to tworzy się prawdziwy głód większej liczby trzecich miejsc.
In Europe, the economic growth in the 50s and 60s has led to the expansion of the horizontal city, whose population has left the city centre in favour of suburbia.
W latach 50. i 60. rozwój gospodarczy doprowadził w Europie do ekspansji przestrzennej miast, których mieszkańcy opuszczali centrum, przenosząc się na przedmieścia.
suburbia (też: outskirts, purlieu)

Przykłady użycia - "suburbia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd that's the great non-articulated agony of suburbia and one of the reasons that it lends itself to ridicule.
I to jest wielka, niewypowiedziana agonia przedmieść, i jedna z przyczyn ich śmieszności.
EnglishWe all tend to think of suburbia as this very family-focused place, but that's really not the case anymore.
Najczęściej wydaje nam się, że przedmieścia to są miejsca bardzo pro-rodzinne. ~~~ Ale tak naprawdę, to już tak nie jest.
EnglishNow I keep thinking this would be a great name for an indie rock band, but developers generally use it to refer to underused parking lots -- and suburbia is full of them.
Ale to w ten sposób deweloperzy nazywają niewykorzystywane w pełni parkingi. ~~~ A na przedmieściach jest ich pełno.
EnglishAnd especially as suburbia is becoming less centered on the family, the family households, there's a real hunger for more third places.
A szczególnie skoro przedmieścia stają się mniej skupione na rodzinach, rodzinnych gospodarstwach domowych, to tworzy się prawdziwy głód większej liczby trzecich miejsc.
EnglishIn Europe, the economic growth in the 50s and 60s has led to the expansion of the horizontal city, whose population has left the city centre in favour of suburbia.
W latach 50. i 60. rozwój gospodarczy doprowadził w Europie do ekspansji przestrzennej miast, których mieszkańcy opuszczali centrum, przenosząc się na przedmieścia.
EnglishYou know, one of the problems with the fiasco of suburbia is that it destroyed our understanding of the distinction between the country and the town, between the urban and the rural.
Jednym z problemów związanym z fiaskiem przedmieść jest to, że zniszczono nasze rozumienie różnicy pomiędzy wsią i miastem, pomiędzy miejskim i wiejskim.

Synonimy (angielski) dla "suburbia":

suburbia