EN

to subtract {czasownik}

volume_up
to subtract (też: to dock)
They predict the sensory consequences and subtract it off.
Dzieci przewidują czuciowe konsekwencje i odejmują je.
A Swedish mathematician, von Koch, decided that instead of subtracting lines, he would add them.
Szwedzki matematyk, von Koch, zamiast odejmować odcinki postanowił je dodawać.
So as I go around the world, I'm making predictions of what I should get, subtracting them off.
Kiedy chodzę po świecie, przewiduję wyniki odejmując rozbieżności.
to subtract (też: to take away, to dock)
The combination of 300 mg irbesartan and 12.5 mg hydrochlorothiazide resulted in an overall placebo-subtracted systolic/ diastolic reductions of up to 13.6/ 11.5 mm Hg.
Skojarzenie 300 mg irbesartanu i 12, 5 mg hydrochlorotiazydu powodowało całkowite, po odjęciu wartości placebo, redukcje ciśnienia skurczowego/ rozkurczowego o 13, 6/ 11, 5 mm Hg.

Przykłady użycia - "to subtract" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThey predict the sensory consequences and subtract it off.
Dzieci przewidują czuciowe konsekwencje i odejmują je.
EnglishOpportunity costs subtract from the satisfaction we get out of what we choose, even when what we choose is terrific.
Koszt alternatywny zmniejsza satysfakcję z naszego wyboru, nawet jeśli nasz wybór jest wspaniały.
EnglishIt turns out, 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit -- like watching the news -- from your life.
Okazuje się, że 30 dni to idealny okres aby wykształcić lub porzucić nawyk... taki jak oglądanie wiadomości... z waszego życia.

Synonimy (angielski) dla "subtraction":

subtraction