"subtext" po polsku

EN

"subtext" - polskie tłumaczenie

EN

subtext {rzeczownik}

volume_up
There is just one subtext, which is the economic subtext and this, unfortunately, outweigh humanitarian considerations.
Podtekst jest tylko jeden, jest to podtekst gospodarczy, który zwycięża niestety nad humanitaryzmem.

Przykłady użycia - "subtext" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English. ~~~ It's called subtext.
Muszę opowiedzieć opowieść w bardziej złożony sposób, ale mam możliwość... nazywa się to podtekstem.
EnglishThere is just one subtext, which is the economic subtext and this, unfortunately, outweigh humanitarian considerations.
Podtekst jest tylko jeden, jest to podtekst gospodarczy, który zwycięża niestety nad humanitaryzmem.
EnglishAnticipating the sub-text between the lines, the art of observing, all that’s elementary for learning a new language.
Odgadywanie podtekstów, czytanie między wierszami, sztuka dostrzegania, to są elementarne podstawy nauki nowego języka.
EnglishThis turn of events is deplorable since it has a European subtext, and we will see its culmination on 6 July.
Obrzydliwość tego procederu polega na tym, że jest on wpisywany w kontekst europejski: kulminacja tego procederu ma nastąpić 6 lipca.
EnglishWhen I first went to Hollywood, they said -- I used to talk about subtext, and my agent came to me, "Would you kindly not talk about subtext?"
Kiedy pierwszy raz trafiłem do Hollywood, powiedzieli -- zdarzało mi się mówić o podtekście i mój agent przyszedł do mnie: "Czy łaskawie mógłbyś przestać mówić o podtekście?"