EN

substitution {przymiotnik}

volume_up
substitution (też: substitutional)

Przykłady użycia - "substitution" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this "substitution."
Rok 1926, Kurt Lewin prekursor psychologii społecznej, nazwał to zjawisko "podstawianiem".
EnglishThere is no information available on the safety of growth hormone substitution therapy in
Brak dostępnych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania leczenia substytucyjnego
Englishoral iron substitution of 200 - 300 mg Fe2+/ day is recommended for all cancer patients whose
u wszystkich pacjentów z nowotworami, u których wysycenie transferyny jest mniejsze niż
EnglishThis is one substitution that I believe all of us, in design management, are guilty of.
To jest jedna zamiana, która wierzę, że my wszyscy w zarządzaniu projektowaniem jesteśmy winni.
EnglishUsually, the substitution therapy with KOGENATE Bayer 250 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem KOGENATE Bayer 250 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishUsually, the substitution therapy with KOGENATE Bayer 500 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem KOGENATE Bayer 500 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishUsually, the substitution therapy with Helixate NexGen 250 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem Helixate NexGen 250 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishUsually, the substitution therapy with Helixate NexGen 500 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem Helixate NexGen 500 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishUsually, the substitution therapy with KOGENATE Bayer 1000 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem KOGENATE Bayer 1000 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishUsually, the substitution therapy with KOGENATE Bayer 2000 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem KOGENATE Bayer 2000 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishIn case of its use during pregnancy, concomitant iron substitution should be considered in the mother. ro
W przypadku stosowania produktu w okresie ciąży, należy rozważyć równoczesne be
EnglishIn case of its use during pregnancy, concomitant iron substitution should be considered in the mother. du
W przypadku stosowania produktu w okresie ciąży, należy rozważyć równoczesne be
EnglishUsually, the substitution therapy with Helixate NexGen 1000 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem Helixate NexGen 1000 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishUsually, the substitution therapy with Helixate NexGen 2000 IU is a life-time treatment.
Leczenie substytucyjne preparatem Helixate NexGen 2000 j. m. prowadzone jest zwykle do końca życia.
EnglishThe dose and the duration of substitution therapy depend on the severity of the factor IX deficiency.
Dawkowanie oraz długość trwania terapii substytucyjnej zależy od stopnia niedoboru czynnika IX.
EnglishSecond, there have been substitution effects within M3.
Po drugie, wystąpiła substytucja w ramach samego agregatu M3.
EnglishThe Japanese Government has spent USD 1 billion on research into the substitution and recycling of REEs.
Rząd Japonii wydał miliard dolarów na badania nad zastępowaniem i recyklingiem metali ziem rzadkich.
EnglishHIV variants containing the M184V substitution showed loss of susceptibility to entecavir (see section 4.4).
Szczep HIV zawierający podstawienie M184V wykazał utratę wrażliwości na entekawir (patrz punkt 4. 4).
EnglishThis substitution has led the current headline rate of M3 growth to overstate the underlying pace of monetary expansion.
Zjawisko to spowodowało, że bieżąca dynamika agregatu M3 zawyża bazowe tempo ekspansji monetarnej.
EnglishThe N88S substitution has been rarely observed in patients with virologic failure on atazanavir treatment.
U pacjentów z niepowodzeniem wirusologicznym w czasie leczenia atazanawirem rzadko stwierdzano substytucję w pozycji N88S.