"substantive assessment" po polsku

EN

"substantive assessment" - polskie tłumaczenie

EN

substantive assessment {rzeczownik}

volume_up
substantive assessment (też: substantive evaluation)

Przykłady użycia - "substantive assessment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMr President, Commissioner, today's debate primarily concerns the substantive assessment of the cohesion policy and the way ahead for this policy.
Panie przewodniczący, panie komisarzu! Dzisiejsza debata dotyczy głównie merytorycznej oceny polityki spójności i perspektyw dla tej polityki.
EnglishHowever, much to our surprise, we found absolutely no mention of a substantive assessment in the 'non-paper' preparatory to the mid-term review.
Jednak ku naszemu zdziwieniu żadnej wzmianki o ocenie merytorycznej nie znaleźliśmy w nieformalnym dokumencie przygotowującym do przeglądu śródokresowego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "substantive assessment"

assessment rzeczownik
substantive przymiotnik
substantive rzeczownik
to take an assessment czasownik
to make an assessment czasownik
efficacy assessment rzeczownik
substantive evaluation rzeczownik
impact assessment rzeczownik
substantive law rzeczownik
medical assessment rzeczownik