"subservient" po polsku

EN

"subservient" - polskie tłumaczenie

EN

subservient {przymiotnik}

volume_up
subservient
volume_up
służalczy {przym. m.} [pej.]
subservient (też: adulatory)
The question is whether it will be adhered to by the sector's controlling economic groups, which Community policies are increasingly subservient to.
Pytanie brzmi, czy będzie ona przestrzegana przez kontrolujące grupy ekonomiczne w tym sektorze, dla których polityki wspólnotowe są coraz bardziej drugorzędne.

Przykłady użycia - "subservient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPrime Minister Erdoğan, are you a real man or a subservient coward?
Panie Premierze Erdoğan, czy jest Pan prawdziwym mężczyzną, czy też służalczym tchórzem?
EnglishThe conductor was an official, the customer was not - he was subservient.
Konduktor był urzędnikiem, konsument nie - był służącym.
EnglishA whole series of measures is being taken to make the state media subservient to the ruling elite.
Obserwujemy szereg działań mających na celu podporządkowywanie mediów publicznych ekipie rządzącej.
EnglishThe question is whether it will be adhered to by the sector's controlling economic groups, which Community policies are increasingly subservient to.
Pytanie brzmi, czy będzie ona przestrzegana przez kontrolujące grupy ekonomiczne w tym sektorze, dla których polityki wspólnotowe są coraz bardziej drugorzędne.
EnglishThe report also declares the CFP to be the dominant policy in the EU, with environment and development policies being subservient to it.
W sprawozdaniu stwierdza się również, że WPRyb powinna stać się dominującą dziedziną polityki w UE, której podporządkowane powinny być polityka ochrony środowiska i rozwoju.
EnglishIn other words, essentially keeping it subservient to the same policies that caused the profound crisis that the workers and peoples of Europe are currently facing.
Inaczej mówiąc, zasadniczo skazałby go na podrzędną rolę wobec tej samej polityki, która wywołała zasadniczy kryzys, który obecnie dotyka pracowników i obywateli w Europie.
EnglishIn this time he developed a strong weakness for new plays, produced countless premieres – with varying degrees of success – without ever becoming subservient to the zeitgeist and its trends.
Później rozwijał swe upodobanie do nowych sztuk, inscenizował – ze zmiennym szczęściem – liczne prapremiery, nie służąc przy tym duchowi czasu i modnym trendom.
EnglishThe new parliament will therefore once again be composed of people subservient to Europe's last dictator.
Jak wynika z raportu OBWE białoruskie wybory nie spełniły demokratycznych standardów i w konsekwencji nowy parlament po raz kolejny będą tworzyć ludzie zależni od ostatniego dyktatora Europy.

Synonimy (angielski) dla "subservient":

subservient
subservience