"subsection" po polsku

EN

"subsection" - polskie tłumaczenie

EN

subsection {rzeczownik}

volume_up
subsection (też: subparagraph)
If necessary, the nifedipine dosage should be reduced (see also subsection ‘ Effects of Nifedipine Pharmamatch retard on other active substances’).
W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę nifedypiny (patrz także podpunkt „ Wpływ preparatu Nifedipine Pharmamatch retard na inne substancje czynne ”).
If necessary, the nifedipine dosage should be reduced (see also subsection ‘ Effects of Nifedipine Pharmamatch retard on other active substances’).
W razie konieczności powinno się zmniejszyć dawkowanie nifedypiny (patrz także podpunkt „ Wpływ preparatu Nifedipine Pharmamatch retard na inne substancje czynne ”).
subsection

Przykłady użycia - "subsection" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishArticles III-139 to III-142 shall apply to the matters covered by this Subsection.
Artykuły III-139—III-142 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszej podsekcji.
EnglishPart III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
English Subject to paragraph 2 and without prejudice to Subsection 3, the common fisheries policy shall not apply to Ceuta or to Melilla.
    Z zastrzeżeniem ustępu 2 i bez uszczerbku dla podsekcji 3, wspólna polityka rybołówstwa nie ma zastosowania do Ceuty ani do Melilli.
EnglishAnd as a body of knowledge builds up, it will form one subsection, or one sub-subsection of an assessment like the IPCC, although we have others.
W czasie gdy nasz stan wiedzy się poszerza, będzie on treścią podrozdziału, lub podpodrozdziału opracowania wydanego np. przez IPCC, chociaż mamy też inne.
EnglishIf necessary, the nifedipine dosage should be reduced (see also subsection ‘ Effects of Nifedipine Pharmamatch retard on other active substances’).
W razie konieczności należy zmniejszyć dawkę nifedypiny (patrz także podpunkt „ Wpływ preparatu Nifedipine Pharmamatch retard na inne substancje czynne ”).
EnglishIf necessary, the nifedipine dosage should be reduced (see also subsection ‘ Effects of Nifedipine Pharmamatch retard on other active substances’).
W razie konieczności powinno się zmniejszyć dawkowanie nifedypiny (patrz także podpunkt „ Wpływ preparatu Nifedipine Pharmamatch retard na inne substancje czynne ”).
EnglishWithin the framework of this Subsection, restrictions on the freedom of establishment of nationals of a Member State in the territory of another Member State shall be prohibited.
Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach niniejszej podsekcji.
EnglishThis Subsection shall not apply, so far as any given Member State is concerned, to activities which in that State are connected, even occasionally, with the exercise of official authority.
Niniejsza podsekcja nie ma zastosowania do działalności, która w jednym z Państw Członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej.

Synonimy (angielski) dla "subsection":

subsection