EN

subscriber {rzeczownik}

volume_up
subscriber
Over 300 000 subscribers, including myself, suffered power cuts, in some cases for several days, as well as a loss of telephone services.
Ponad 300 000 abonentów, w tym także ja, ucierpiało wskutek odcięcia energii w niektórych przypadkach trwającego kilka dni oraz na skutek przerwania usług telefonicznych.
The Data Retention Directive obliges communication and network service providers to retain traffic and location data and data about subscribers.
Dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych zobowiązuje dostawców usług telekomunikacyjnych i sieciowych do zatrzymywania danych dotyczących ruchu i lokalizacji oraz danych abonentów.
It is to be hoped that we can quickly reach agreement on this and that subscribers can enjoy the benefits of these improvements as soon as possible.
Miejmy nadzieję, że uda nam się szybko osiągnąć porozumienie i że abonenci będą mogli jak najprędzej zacząć korzystać z wprowadzonych ulepszeń.
subscriber (też: applicant)

Przykłady użycia - "subscriber" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOther possible models include a subscriber-pays model.
EnglishOne free video community is Lingorilla, which as of March will be integrated into the paid subscriber platform LinguaTV.
Bezpłatną językową wspólnotą jest Lingorilla, która od marca zintegrowana będzie z odpłatną platformą nauki języków LinguaTV.
EnglishAsymmetric Digital Subscriber Line

Synonimy (angielski) dla "subscriber":

subscriber
subscribe