"to submit to" po polsku

EN

"to submit to" - polskie tłumaczenie

EN

to submit to {czasownik}

volume_up
1. "sth"
to submit to
volume_up
poddać się {czas. zwr.} (czemuś)
In any case, as far as the European Investment Bank is concerned, we would be quite happy to submit to an official form of banking supervision.
W każdym razie jako Europejski Bank Inwestycyjny jesteśmy gotowi poddać się oficjalnemu nadzorowi bankowemu.
to submit to
to submit to
volume_up
ulec wobec {czas.} (czegoś)
to submit to

Przykłady użycia - "to submit to" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission should submit proposals before the next round of negotiations.
Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.
EnglishOnce your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.
Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.
EnglishHowever, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
EnglishWe recommend that you use a separate Sitemap to submit News information.
Informacje o artykułach z wiadomościami warto przesłać w osobnej mapie witryny.
EnglishYou can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.
Dla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.
EnglishThe Commission should quickly submit a proposal for the European transaction tax.
Komisja powinna szybko przedstawić wniosek dotyczący europejskiego podatku od transakcji.
EnglishSubmit it to any health insurance authority in the country where you live.
Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.
EnglishLastly, in 2010, the Commission is due to submit a report on totalitarian crimes.
Wreszcie, w roku 2010 Komisja ma przedstawić sprawozdanie w sprawie zbrodni totalitaryzmu.
EnglishMember States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.
Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.
EnglishThe Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.
Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder will continue to submit annual PSURs.
Podmiot odpowiedzialny będzie kontynuował składanie rocznych raportów PSUR.
EnglishSubmit it to a health insurance authority in the country where you work.
Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz.
EnglishSubmit it to the public employment service in the country where you are looking for a job.
Przedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym szukasz pracy.
EnglishThe Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.
Komisja nie zamierza przedstawiać żadnego wniosku dotyczącego takiego podatku.
EnglishTo submit a template to your domain template gallery, just follow these steps:
Aby przesłać szablon do galerii szablonów w swojej domenie, wykonaj następujące czynności:.
EnglishKeep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.
Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.
EnglishWhen you've created your Sitemap index file, save it and submit it to Google.
Po utworzeniu pliku indeksu map witryn zapisz go i prześlij do Google.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder will continue to submit 6 monthly PSURs.
Wytwórca będzie kontynuował przedstawianie raportów PSUR co 6 miesięcy.
EnglishSubmit it to a health insurance authority in the country where you go for treatment.
Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, do którego wyjeżdżasz na leczenie.
EnglishI hope that the Commission will comply with our request and submit a directive.
Mam nadzieję, że Komisja przychyli się do naszego wniosku i przedstawi odpowiednią dyrektywę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to submit to"

to spójnik
to przyimek
Polish
to hold on to czasownik
to be up to czasownik
to live up to czasownik
to lead to czasownik
due to przyimek
to look to czasownik
to amount to czasownik
Polish